Международен детско-юношески театрален фестивал "Приказка за теб"

.

12 – 16 юни/21 – 24 август 2014 година

Международният фестивал "Приказка за теб" се организира от сдружение "Варненски детско-юношески театрален фестивал "Приказка за теб", читалище "Възраждане" със съдействието на Министерство на културата и Община Варна. Театралната проява постигна заслужен авторитет, успя да спечели много почетатели. В своето дванадесето издание имаше над 600 участници от Русия, Полша, Украйна, Казахстан и България, които участваха в театралната проява. 

.

Фестивалът е основан през 2000 г. по инициатива на Детско-юношеския театър "Фют" с художествен ръководител Радост Лилянова. Първоначално се реализира като национална среща за театрално изпълнение на приказка "Златната рибка". Домакин на форума е Младежки дом – Варна. От 2004 г. част от проявите се провеждат и в  Куклен театър – Варна.  

Според регламента, младите таланти се разпределят в четири категории: театър, балет, вокални изпълнители и инструментални изпълнители. 
Във Международния детско- юношески театрален фестивал „Приказка за теб" могат да участват детски и юношески колективи към Центрове за работа с деца, читалищата, училищата и други заведения в три възрастови групи: 
 Детска до 12 години; Юношеска до 18 години и Младежка до 25 години.

 
Отправяме покана към всички деца от различните градове на страната, от различните етноси и деца и юноши в неравностойно положение. 
Фестивалната програма включва модулите - театър, вокал, инструмент, изкуство и танц. 
МОДУЛ ТЕАТЪР (драматичен, куклен, пантомима и музикален),- 
Изисквания за участие в конкурсната програма. Формати:
- конкурс за приказен спектакъл с времетраене -от 25 до 50 минути; 
- конкурс за приказна миниатюра - представяне на малка сценична форма, моно спектакъл, сцена от спектакъл със завършен характер - до 20 минути. 
МОДУЛ ТАНЦ - сюжетни (тематически)танци, класически, модерен, фриденс , хип-хоп и др.

Изисквания за участие в конкурса

Формати: един или два танца до 5 минути, танцов спектакъл с времетраене от 25-50 минути. 
МОДУЛ ВОКАЛ ( класически, модерен, фолклорен за солисти и ансамбли) 
Изисквания за участие в конкурсната програма. Формати:
- конкурс на изпълнение дма произведения с времетраене до 3-4 минути. 
МОДУЛ ИНСТРУМЕНТАЛНО ИЗКУСТВО( класическо, модерно, фолклорно за солисти и ансамбли) .
Формати: конкурс на изпълнение две произведения с времетраене до 6 минути. 
Не се допуска участието на актьори -професионалисти във Фестивала. 


Голямата награда „Жар птица"

Присъжда се за ярко сценично явление. Журито ще оценява подбора на репертоар; майсторство на изпълненията; артистичност на изпълненията; реквизит, костюми. 
Първа, втора и трета награда се присъждат във всичките модули и в отделните формати. Журито присъжда награда за най-малък участник -„Мис приказка" и „Мистър приказка". Наградите са предметни и парични. Всеки колектив получава диплом за участие и сувенир.

.

.

Контакти:
9000 Варна  ул. "Пантелейна" 8, ап. 9 
Радост Лилянова, председател на УС
тел. 052/632 596, 0889764086
НЧ " Възрождение",
e-mail: prikazka_za_teb@abv.bg

festival.fairytaleforyou@gmail.com

.

Източник: Събори.бг

Илюстрациите са подбрани от БСМ

Към Международен детско-юношески театър "Отражение"

.

Web Analytics