Статут на Международен майски хоров конкурс

.

.

XXХIV Международен майски хоров конкурс "Проф. Георги Димитров"

15 - 18 май 2014 година

От 1967 г. конкурсът се провежда под името Майски хоров фестивал. От 1973 г. се променя на Международен майски хоров конкурс. Първото издание на Конкурса се провежда през 1975 г. От 1989 г. основен организатор е Община Варна със съдействието на Министерство на културата, Български хоров съюз, Съюз на българските композитори. 

Конкурсът е член на Организационния комитет на международната асоциация връчваща Голямата Европейска награда за хорово пеене – "Гран при Европа", който се провежда последователно в Арецо (Италия), Дебрецен (Унгария), Тур (Франция), Варна (България), Толоса (Испания) и Марибор (Словения). До 2007 година се провежда всяка втора година, а след това конкурсът прераства в ежегоден. Проявите са във Фестивален и конгресен център - Варна.

.

СТАТУТ

.

XXXV Международен майски хоров конкурс “Проф. Г. Димитров” ще се проведе от 15 /четвъртък/ – до 18/неделя/ май 2014 г. в гр. Варна, България.

1.В конкурса могат да участват само хорове от певци-любители (това не се отнася за художествените ръководители).

2.Хоровете се състезават в четири категории:
I   Смесени хорове (от 24 до 45 изпълнители)
II  Еднородни хорове – женски и мъжки (от 24 до 40 изпълнители)
III Камерни хорове – смесени и еднородни (от 12 до 18 изпълнители)
IV  Младежки хорове (от 24 до 40 изпълнители)
/изпълнителите в IV категория трябва да са родени след 1994г. Тази категория включва детски хорове до 14 год. и младежки хорове до 20 год./

3.Хоровете могат да се състезават по желание в повече от една категория.

4.Конкурсът се провежда в един тур.

5.Програмата в категориите е по избор. Тя трябва да съдържа произведения най-малко от два стила избрани между следните:
а) Ренесанс и Барок (от XIV век до средата на XVIII век);
б) Класицизъм (XVIII век);
б) Романтизъм (XIX век);
в) Съвременна музика (XX – XXI век)
6. Програмата на всеки хор трябва да включва задължително:
а) Едно хорово произведение на съвременен композитор от националността на представящия се хор /по избор/;
б) Една задължителна песен от български композитор, която се предоставя от Организационния комитет на Конкурса.


Забележка: Условията в т. 5 не се отнася за IV категория. Младежките хорове се явяват със свободна програма по избор на диригента. Хоровете от тази категория трябва да спазят условията в т.6.
Общото времетраене на представянето на хора на конкурсния подиум да е:
а) не по-малко от 15 мин.
б) не повече от 25 мин.


Времето се измерва за реално изпълнение на програмата на хора /чиста музика/ и не включва появата и напускането на конкурсния подиум. Хор, който не е спазил това условие се санкционира с отнемане на 2 точки от общото му представяне.
Забележка: Допуска се едно от произведенията да бъде с инструментален съпровод.

7. Подреждането на творбите в програмата на конкурса е по избор на диригента.
Забележка: Реда на програмата се заявява предварително в Организационния комитет не по-късно от 50 дни преди началото на конкурса и не подлежи на промяна.

8. Всички конкурсни прояви се провеждат пред публика.
Редът за явяването на хоровете от отделните категории се определя чрез жребий от комисия, определена от Организационния комитет.
Хоровите колективи, които желаят да вземат участие в повече от една категория трябва да подготвят различна програма за всяка отделна категория. Хорът неспазил тези изисквания ще бъде санкциониран.

9. Изпълненията на хоровете ще бъдат оценявани от международно жури. Неговите решения са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

10. Награди на XXXV Международен майски хоров конкурс “Проф. Г. Димитров” – Варна`2014.

ГОЛЯМАТА НАГРАДА НА ВАРНА`2014 – 1 000 евро, диплом и плакет за смесени хорове, първа награда - 600 евро, диплом и плакет; втора награда - 400 евро, диплам  и плакет; трета награда - 300 евро, диплом и плакет; четвърта награда - диплом и плакет; пета награда - диплом и плакет. 

11.Журито присъжда и специални награди, които се връчват от други институции и организации:

а) Специална награда за диригент – наградата се връчва от Български хоров съюз
б) Специална награда за най-добро изпълнение на българска песен от чуждестранен хор – наградата се връчва от Фондация Петко Груев Стайнов
в) Специална награда за изпълнение на песен от българския композитор Иван Спасов – наградата се връчва от Фондация Иван Спасов
г) Специална награда за млад диригент с най-ярко присъствие на Конкурса– наградата се връчва от Съюз на Българските музикални и танцови дейци

12. След приключване на конкурсната програма хоровете-първенци от четирите категории се състезават в отделен конкурс за “Голямата награда – Варна`2014”. Всеки колектив се представя със програма по избор с времетраене до 20 минути. Програмата на хоровете за “Голямата награда – Варна `2014” трябва да бъде различна от Конкурсната програма и в нея могат да бъдат включени не повече от 2 произведения изпълнени в предишни турове. Допуска се едно от произведенията да бъде с инструментален съпровод.
На свое заседание, по изключение, журито може да вземе решение за участие в конкурса “Голямата награда – Варна`2014” и колектив, носител на II-ра награда.

13. Хорът, носител на Голямата награда на XXXV Международен майски хоров конкурс-Варна`2014 ще бъде представен за участие в Международния конкурс за “Голямата европейска награда за хорово пеене” през 2015 година.

14. Хоровете, които желаят да участват в XXXV ММХК “Проф. Г. Димитров” трябва да изпратят заявление по приложения към този регламент образец до 28 февруари 2014 г. на адрес:

Международен майски хоров конкурс “Проф. Г. Димитров”
Община Варна, Дирекция “Култура и духовно развитие”
България, Варна 9000
тел.: ++ 359 52 820 667; ++359 884 661 464 – Артистичен секретар
Web: www.choircomp.org
E-mail: office@choircomp.org

15. Към заявленията за участие трябва да се приложат:
а) Кратка творческа биография на хора(не повече от 1000 знака в Word format);
б) Кратка творческа биография на диригента(не повече от 1000 знака в Word format);
в) Декларация, че хорът е любителски и че изпълнителите в четвърта категория са родени след 1994г.
г) Качествени цветни снимки на хора и цветна портретна снимка на диригента;
д) Записи на изпълнение на хора на аудио, видеокасета, компактдиск или във video or audio format by e-mail с времетраене минимум 15 мин., подготвен в последните 2 години.

16. Организационният комитет поема разноските на хоровете за пребиваване във Варна по време на конкурса – настаняване и храна (закуска и едно основно ядене) от 12.00 ч. на 15 май 2014 г. до 9.00 ч. на 18 май 2014 г. Ако участниците желаят второ основно ядене ще им бъде осигурено срещу заплащане.
Пътните разноски до Варна и обратно са за сметка на участващия хор.

17. Към всеки участващ в конкурса хор, освен двама художествени ръководители, се допускат не повече от 2 придружаващи лица (това включва и шофьорите на съставите които пристигат със собствен транспорт).

18. До 5 март 2014г. Организационният комитет ще отговори писмено на хоровете-кандидати, утвърдени за участие в конкурса и ще изпрати партитурите на българските песни.

19. До 15 март 2014 г. утвърдените хорове за участие в конкурса трябва да изпратят:
а) Заглавията на произведенията (без съкращения);
б) Имената на авторите на музиката и текста (без съкращения);
в) Времетраенето на отделните пиеси и реда на изпълнението им;
г) По 10 партитури на песните по избор, необходими за членовете на журито, включително и песните за участие в конкурса “Голямата награда – Варна 2014”;
Забележка: Заглавията на произведенията и авторите да бъдат изписани на оригинален език с латински букви – с печатен шрифт.
д) По 3 екземпляра списъци с имената и рождените дати на всички лица от пристигащата във Варна група;
е) За участие да се внесе по сметка:
Централна Кооперативна Банка; BIG: CECBBGSF; IBAN: BG36 CECB 9790 3124 1896 00; Община Варна, Дирекция „Култура и духовно развитие” както следва:
- сума в размер на 300 (триста) EURO на хоров колектив от III категория
- сума в размер на 400 (четиристотин) EURO на хоров колектив от I, II и IV категория.
Хорове, които участват в повече от една категория, заплащат само една такса (по-високата).
Сумата може да се внесе и в брой в касата на конкурса, за което следва писмено да бъде уведомено ръководството, но не по-късно от 18.00 ч. на 15 май 2014 г.
Българските хорове са освободени от таксата за участие.

20. Хор не представил необходимите документи в определените за това срокове, губи правото си на участие в Конкурса. Мястото му се заема от следващия класиран за участие хор.

21. Организационният комитет си запазва правото да организира концерти в гр. Варна и съседни градове по време на конкурса без възнаграждение на изпълнителите.

22. Участващите хорове са длъжни да изпълняват точно програмата и да участват във всички концерти съпътстващи конкурса.

23. Участващите хорове предоставят безвъзмездно на конкурса авторските си права за излъчване на живо и за осъществяване на аудио-визуални записи (включително за радио и телевизия) на програмата изнесена от хора по време на конкурса. Представените нотни материали от участващите хорове остават за архива на Конкурса и не се връщат.

24. Всички записи, направени по време на конкурса, не се заплащат на изпълнителите.

25. В случай на възникнали спорове при тълкуване на този регламент, за единствено правилен се счита текста на българския език.

.

Организационен комитет

.


Ганчо Ганчев - артистичен секретар

Художествен ръководител и диригент на Варненски камерен оркестър и Варненска детско-юношеска опера. Главен експерт в Дирекция Култура и духовно развитие в Община Варна.

.

.

.

.

Захарина Милкова-Никитасова

Хорова школа Морски звуци. Диригент на Хор на девойките и женски хор. Председател на Диригентски колегиум – Варна при Съюз на българските музикални и танцови дейци.

.

.

Росица Щерава

Хорова школа Морски звуци. Диригент на Представителен смесен хор Морски звуци. Диригент на вокален ансамбъл Раковина.

.

.

Дарина Георгиева Кроснева - Стаменова

Хорова школа Морски звуци. Диригент на Хор на варненските момчета и младежи. Председател на Диригентски колегиум – Варна.

.

Ирена Николова Коларова - Таушанова

Диригент на Детски хор Добри Христов при Детски комплекс – Варна. Преподавател във Варненски свободен университет

Към Жури на Международен майски хоров конкурс  

 

.

.

Web Analytics