Кратък разказ за богатото поетично творчество на Настя

.

Сърдечно от Настя Байрактарова

Мили хора, от близо и далеч!

През последната година издадох няколко книги, посветени на най- дълбоката  степен на себепознанието- просветлението- навлизане на ума, сърцето и тялото в извора на енергиите и пречистването им до съвършенство- до ниво, в което няма начало и край и самите ние ставаме източник на безсмъртие.

Моите разбирания са далеч от религии и всякакъв вид предразсъдъци. В книгите става въпрос за директно просветление и лична, директна вяра в Съвършения Разум и Неговия потенциал.

Приятни празници на всички, който „разчупват Хляба” и носят Светлината на Словото.


Целта на книгите е да се демонстрира друга гледна точка към света – от позицията единствено на позитивизма. Не е лесно да се напише поезия и проза, която е подчинена изцяло на положителното мислене, да се промени призмата, през която се гледа на света, да се изчисти и разшири съзнанието до такава степен, че да престане да възприема негативното, нито да го проектира навън. Защото  всеки човек се намира на един преходен етап.

Начинът на мислене, особено когато е въплътен в писмено слово, влияе изключително на света, дори от момента, когато всичко е още в проект и не е споделено с читателя, то вече присъствува като модел във Вселената. Творецът носи голяма отговорност – негова е задачата да трансформира отрицателното мислене и човешките недъзи, за да ги преобрази в друг модел на мислене, в който присъствува прекрасното. Ако успее да съчетае изяществото във формата с мъдростта – постигнал е основното. Там, където има мъдрост и свобода, отрицателното мислене отпада от самосебе си. Понеже не се поставят никакви прегради в любовта и в отношенията присъстува свободата.
В тематиката на книгите има определена последователност. Идеята е как постепенно по-ограничената и пристрастна любов /макар и разгледана от позитивна гледна точка/, се превръща в по-всеобхватна и всемирна.

Всички книги са придружени с клипове в youtube /присъстват на името NASTYA BAYRAKTAROVA/, номерирани са, за да се спази последователността. Чрез клиповете се демонстрира как всички изкуства действуват едновременно върху сетивата на човека.

„Първата Любов“ – 2009 г. – книгата съдържа стихове за Вечността и любовта. За необходимостта от вяра, на която се уповава стремежът към съвършенство. Две от стихотворенията в тази книга „Гнездата на децата“ и „Маковите градини и слънчевото момиче“, спечелиха първа награда на международния конкурс в Хамбург 2011 г.

„Любене на Светлини“ – 2009 г. – книгата е посветена на любовта и природата. На единството между човека и другите създания. На общуването с цялата природа, в която разпознаваме Себе Си.

„Сияйни Лица“ – 2009 г. – книгата е съставена изцяло от любовни стихове и поеми.

„Стъпки по дъгата и кръга“ – 2009 г. – основна тема в стиховете, събрани в тази книга, е стремежът на човека към себепознание и надскачане на собствените си граници. Любовта неизменно присъствува в стиховете. Формата е кратки стихове, наподобаващи хайку.

„Роди радостта и за мен също“ – 2009 г. – сборник от хайку стихове. Тематиката е любовта и природата. 

„Пролетта донесоха ми топлите звезди“ – 2010 г. – книгата съдържа изцяло хайку стихове и няколко текста за фолклорни песни. Фолклорните текстове са в осъвременен вариант. Застъпва се тезата, че тъй като битът се променя, съдържанието на фолклора също трябва да търпи изменение.

„Лицето на розата“ – 2010 г. – стихове и хайку, посветени на любовта. В тази книга са включени и хайку на тема Вечност. В анализите се обяснява разликата между душевния и Духовния човек. Както и преливането на двете „измерения“.

„Парфюм на птица с просветлено сърце“ – 2010 г. – хайку поезия, която отразява „света“ на морето и „света“ на планината. В анализите се засяга темата защо човек трябва да пази природата като собственото си тяло, като свещен къс от живота. Интерпретират се и въпросите за толерантността между хората – без оглед на пол, религия, раса, политическа и социална принадлежност, образование и таланти.

„Деликатният танц на живота без граници“ – 2010 г. – книгата изцяло е посветена на Безкрайността и представя по-оригинален и различен поглед върху света – как да преодолеем всичките си ограничения – това е процес, до края на живота ни, и да достигнем до състоянието на вечно щастие и блаженство, на това, което мъдреците са назовавали Свобода на Духа. Тук вече светът не се дели на позитивно и негативно, на „аз“ и другите, на противоположности. Човек достига до друга степен на осъзнаване на битието – като вечност и единна природа.

„Нали съм птица“ – 2011 г. – книгата е сборник на любовни стихове и поеми. Посветена изцяло на любовта и красотата, на радостта от живота, която човек открива в най-дребните и ежедневни детайли на живота. Опитвам се да дам отговор, според моя опит, защо човек страда в любовта, защо поставя изкуствени прегради и ограничения, защо не се бори със собствените недъзи на душата, а се оставя на инерцията на живота. 

„Не изпускай ръката ми“ – 2011 г. – лирика и проза, съчетани в една книга. Лириката се състои изцяло от любовни стихове и поеми. Прозата е свързана с размисли и наблюдения върху природата.
Във всичките си книги с проза, следвам формата на краткостта – нещо като хайку в проза. Избягвам обяснителния и пространния принцип на описание и оставям читателят да доизгради картината чрез недоизказаността.

„Нежният полъх на Безкрайността“ – 2011 г. – проза – посветена изцяло на възвишеното, разширено съзнание, което възпрема света като единно цяло и открива любовта и красотата във всички създания, навсякъде в природата, себепознавайки се като част от едно общо тяло.

„Чисти очи“ – 2012 г. – проза – идеята, застъпена в цялата книга е, че светът не е обективен факт, а чистотата на нашите очи определя какъв свят ще изваем, вътре в себе си. След това той се проектира като реалност навън. И когато човек победи собствените си пристрастия, ограничения, страсти и се стреми към пълнота и съвършенство, и светът, в който живее, е такъв. Човек има силата и отговорността сам да определя на мисловно ниво в какъв свят живее. 

„Поддържане на тялото и духа” – 2012 г., проза - книгата разглежда условията за поддържане на здраво тяло, здрави мисли и здрави чувства. Факторите за опазване здравето на тялото като: избор на пълноценна храна; използуване на храната в суров вид; да не се употребява химия, която руши тялото, цигари, наркотици и алкохол; вегетарианство; произнасяне на молитва над храната; движение; съзерцание и пречистване чрез Божествената енергия. Подбор на информацията в две посоки- на тази, която идва към нас и тази, която излъчваме навън и по този начин проектираме света, в който живеем. Конкретни практики за пречистване и лекуване на зависимости. Фолклорният танц като сакрален танц с лечебни функции.

„Родени да летим“ – 2012 г. – поеми, стихове и хайку, посветени на любовта и приятелството, на радостта и щастието, на безкрайността и вечния полет на душата, който твори Вселени. Вечното усъвършенствуване и стремежът към Светлината, Просветлението, към най-висшите състояния на Духа. Поезията лекува душата с красотата, позитивизма и истината, с просветляващите стихове, които ни тласкат към свобода. Послания, които отправяме към всички светове, във вид на стихове, за да се върнат към нас чрез състоянията на вечно блаженство.

 

„Непресъхващият извор на радостта”- 2012 г.- проза- художествени миниатюри, чиято тематика е безкрайното щастие и нетрадиционният начин на мислене. За разлика от линейния начин на възприемане на време, пространство и хронологията на събитията в нашия живот, просветлявайки се за безначалното и безкрайното духовно измерение, виждаме света като едно цяло, като съвършена светлина. Всички създания в него- сякаш огледални отражения. Свят без противоположности и конфликти, без страсти. Там, където е самоподдържащата се природа, която сама по себе си е извор на постоянен вътрешен мир и безкрайна радост.

.

МОРЕ – ОТ СЛЪНЧЕВА ВОДА – ЛЪЧИСТИ СТРУИ

Откликваш на Любовта ми,

о, море!

Галиш ме с вълните.

Постилаш ми небе

от бели гларусови крила.

Земя от мидички

и пъстри мозайки от камъчета,

цветни мъниста.

Чертаеш стотици кръгове

около мен –

сякаш път ми правиш

да тръгна по твоята спирала,

да те докосвам с чистота.

Танцува водата

под моите нозе

и гъвкавите ни тела се сливат

под звуците на салса.

Танцувам в кръг,

жена и море –

две чисти „огнени“ стихии.

„Благодаря ти,

че роди живота, вода!

Нали слънцето те люби!“

Когато го помислих,

в небето затанцуваха

и гларусите!

 

ЛЮБИМИЯТ

Любимият се докосва по лицето.

С устни се галят Неговите езера – очи

и с всяка клетка,

която може да почувства

Неговата „кожа“.

Нахранил ли Те е някога

с меда на Неговите устни?

/С медните пити

на Неговата чистота/?

Напоил ли Те е

с нектар от рози,

от Неговите градини?!

Усещал ли си ударите

на Неговото меко сърце?

Прегръщал ли си Усмивката Му,

събрала на земята

всички слънчеви сияния?

Тогава всеки миг

ще звъни като камбана в теб

под ударите на неземно щастие

и болка...

от мига раздяла.

 

ЗА ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ НЯМА СМЪРТ И СЛЕД СМЪРТТА

Любов, нима Ти имаш граници?

Човек ли може да Те раздели,

след като смъртта не може?!

.

Към Къде да прочетем в интернет 16-те книги

на Настя и къде да видим нейните 217 клипа 

 

Web Analytics