Лица на "Софарма"

.

"За мен това не е само работа, а и дейност, свързана със спасяване на хиляди човешки живота!„

Малинка Георгиева
Технолог документация в цех „Ампулен”

 Завършила съм  СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по „Медицинска химия” и втора специалност „ Фирмено управление”. Работя в „Софарма” АД – Ампулен завод от 21.01.2004 г. Бях назначена на длъжност изготвител на инжекционни разтвори. Няколко месеца по-късно бях преназначена на длъжност аналитик в IPC лаборатория на Ампулен завод.

Фирма „Софарма” АД ми даде възможност за професионална реализация по моята специалност. Тук се работи по всички изисквания на добрата лабораторна практика (GLP) и добрата производствена практика (GMP). Постоянно се извършват обучения и курсове на кадрите, дава се шанс за професионално израстване. 

Фирмата е една от водещите в Югоизточна Европа. Има сериозни пазари както в страната, така и в чужбина и разполага с голям асортимент от продукти.
За мен това не е само работа, а и дейност, свързана със спасяване на хиляди човешки живота.
.

.

Даниел Василев
Управител склад „Субстанции”

На 30 години съм. По образование съм инженер химик, с квалификационна степен магистър. Завършил съм Химико-технологичен и металургичен университет – София през 2000 г.
В „Софарма” работя от 2001 г. Постъпих като изготвител на инжекционни разтвори в Ампулен завод, след което съм заемал длъжността „Управител фирмен склад”, отново към Ампулно производство и към момента работя като „Организатор експедиция” към склад „Субстанции”.

Фирмата за фармацевтични продукти „Софарма” АД създава много добри възможности за професионално развитие, квалификация и обучение на  и  конкурентно развитие на всеки служител в професионално отношение.

Мотивацията ми да избера точно тази фирма е именно позицията на пазара, условията на труд, отношението към служителите и предоставянето на индивидуални възможности за професионална реализация и обучение. Ако ми се наложи да избирам, бих кандидатствал отново за работа именно в „Софарма” АД.

.

Мила Бешкова
Химик в ОКК

Завършила съм Химически факултет към СУ „Св. Климент Охридски” – магистърска степен – 2003 г.
Работя в „Софарма” АД от 01.03.2004 г. Нямах професионален опит в началото и ме привлече възможността да се уча и трупам опит в утвърдена фармацевтична фирма, даваща възможност и пътека на млади хора.

От 3 години работя в лаборатория по Стабилност, която създадохме от самото начало. В работата ми харесва предизвикателството да научавам нови неща, да се усъвършенствам, да решаваме проблеми и това че не е рутинна работа, а динамична и винаги променяща се.
Фирмата дава възможности и за нови развитие и обучения. Посетих конференция в Прага за стабилност и обучение в Лондон.

.
Константин Белчевичен
Ръководител регулаторна координация в дирекция „Медицински и регулаторни дейности”

Завършил съм висшето си образование в ХТМУ-София със специалност инженер-химик. В областта на регистрациите на лекарствените средства работя от 2003 г. В структурата на Софарма АД съм от края на 2005 г. В момента заемам длъжността мениджър регулаторна координация, Дирекция МРД и отговарям за поверените ми държави Беларус, Молдова, Русия и Украйна.

Работата в Софарма ми харесва поради няколко причини, но най-съществената е динамичността на работата, която изисква постоянни контакти, непрекъснато запознаване с особеностите на отделните региони, непрекъснато придобиване и прилагане на знанията.

Регулаторните изисквания за различните държави в последно време се променят активно, като основната задача е да се повиши контрола върху производството на лекарствените продукти, качеството и безопасността им. Поради тази причина настъпиха съществени структурни промени в нашата фирма, и една от тях е, че се създаде нова самостоятелна Дирекция Медицински и регулаторни дейности. Това е едно ново начало с млад и амбициозен екип, с много съвременни и новаторски подходи на работата, с креативни решения и действия. Изключително се радвам, че съм част от всичко това и имам възможността за професионална изява в тази интересна област и шанса да постигна професионално усъвършенстване.

.

Към Новият завод на "Софарма" - смела атака срещу кризата

.

Web Analytics