ЧЕРНО МОРЕ Е ДРЕВНИЯ ОАЗИС НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

.

Проф. Уйлям Райън

Той е океанолог от Колумбийския университет в Ню Йорк, САЩ. Световна известност му носи изследването на потопа, при който водите на Средиземно море преливат и унищожават най-голямо сладководно езеро в света, което днес познаваме като Черно море.
.
Според проф. Уилям Райън и колегата му проф. Уолтър Питман това е било световна катастрофа, довела до разпръсване на цивилизацията, концентрирана по бреговете му. Знаменитият океанолог пристигна във Варна за нови изследвания, извършени съвместно с българските му колеги на борда на научно-изследователския кораб „Академик“
.
- Проф. Райън, каква беше целта на последните ви изследвания по българското крайбрежие?
- Целта беше да очертаем границата на бреговете на Черно море от епохата, когато то е било сладководно езеро. За това използвахме различни сонарни методи, с които можахме да направим разрез на слоевете по морското дъно. Изследвахме три региона южно от Варна – срещу Провадийска река, Емине и Бургас. На дълбочина 91 метра навсякъде открихме следите от превръщането на някогашното сладководно езеро в море. Проучихме и регион с по-голяма дълбочина и взехме проби от калта на дъното, която е натрупана през последната ледникова епоха, което ни позволява да съберем данни за момента, когато е започнало затоплянето в онова време и топенето на ледовете. 
.
- Какво допринесоха тези изследвания към вашата теория за потопа, настъпил в Черно море?
- Това е добър въпрос. Потопът, за който говоря, не е теория, а хипотеза, върху която се работи. Тя е резултат на въпроса какво може да е обяснението на това, което наблюдаваме, при това не само по българското, а и по румънското, турското и украинското крайбрежие. Все още не сме изследвали Черно море в района на Грузия, но досегашните проучвания показват едни и същи особености на дълбочина от около 90 метра, с разлика от около метър-два на различните места. Това е бил брегът на сладководното езеро, което се е превърнало в море, след като водите на Средиземно море са навлезли в него. Въпросът, който ни интересува най-много, е кога е станала тази промяна. Това, което ни даде отговора, е структурата на мидените черупки и промяната на елементите, от които са изградени. Установихме, че характерната разлика между тези от тях, които са оформят в сладка и в солена вода, настъпва много рязко в периода около 8300, а не 18 000 години пр.н.е. Сега прилагаме нов метод за точно датиране на това събитие, базиран на изследването на частиците тежки метали в слоевете от онова време. Ще занеса събраните проби за това изследване в Ню Йорк и работата по тях ще отнеме вероятно останалата част от лятото. Надеждата ни да можем да кажем кога за последно брегът, който сега е на около 90 метра дълбочина в морето, е бил огрян от слънцето за последен път.
.
- Ако следваме вашата хипотеза за потопа в Черно море, трябва да се запитаме как се е отразил той на хората, които са обитавали бреговете му и на тяхната цивилизация. Могат ли вашите изследвания да отговорят на този въпрос?
- Трябва да направя уговорка, че този въпрос се разглежда и от други гледни точки. Лингвистите, изследващи историята на езиците, са стигнали до извода, че основата на съвременните им индоевропейски варианти произлизат от един общ език, съществувал 7500 години пр.н.е. Със своите методи те са установили, че мястото, откъдето той идва, е отново регионът на Черно море. Генетиците, които проучват пренасянето на човешката ДНК през епохите, са открили, че днешното население на Европа има общо 7 източника, или казано образно, 7 майки. За тях се знае, че са дали началото на сегашните народи преди 8000 години, а генетичният тип на три от тях сочи като тяхна родина Балканския полуостров, територията на днешна Румъния и Украйна. Трябва да прибавим и постиженията на подводната археология, която открива следите на бронзовата епоха под повърхността на голяма дълбочина в Черно море. Това е аномалия, защото по Средиземноморието съответният исторически пласт е на много по-малка дълбочина. Обяснението е в потопа, преливането на водите от Средиземно в Черно море, което е довело до покачване на водата със около 120 метра, а тежестта й е причинила пропадането. Ако обобщим всички тези изводи, можем да предположим, че причината за разпръсването на езиците и на гените, промяната в бреговете и потъването на археологическия пласт това е потопът. Съвкупността от тези явления досега просто не е обяснена по друг начин и обозвачава, че древното природно бедствие не е просто хипотеза, а самата истина.
Тук уместно е да  се добави: проф. Веселин Пейчев от Института по океанология към БАН, който работи заедно с проф. Уйлям Райън, каза: "Древни градове не само по нашето крайбрежие, останали на дъното на Черно море, могат да разкрият много тайни за Варненската цивилизация" - в интервю на вестник "Труд", 10 септември 2016 г.; доп. Н.У). 
.
- Възможно ли е нашият регион да бъде посочен като люлка на човешката цивилизация?
- Преди да отговоря на този въпрос, искам да си представите Черно море преди потопа, когато това е бил най-големият сладководен басейн на света с дълбочина 2 километра. Това езеро е било оазис за хората и е създало условия за развитието на културата им. Ще се върна на въпроса с общия език, от който са произлезли останалите и за който се предполага, че е бил езикът на цивилизацията, за която говорим. Аналогът му днес е английският и го казвам не защото съм американец, а защото това е езикът на световната икономика. На практика сладководното Черно море е било ресурсът, базата на световната икономика от епохата преди потопа. Вероятно това е причината за появата на общия език. В един момент оазисът на хората обаче изчезва, става неизползваем, защото водите стават солени и покачват нивото си и те поемат в различни посоки. Това, което остава обаче, е фактът, че ние всички в крайна сметка наистина сме братя и сестри и генетиката го доказва.
(Тук е уместно да допълня: проф. Веселин Пейчев от Института по океанология към БАН, който работи заедно с проф. Уйлям Райън, каза: "Древни градове не само по нашето крайбрежие, останали на дъното на Черно море, могат да разкрият много тайни за Варненската цивилизация" - каза проф. д-р Веселин Пейчев в интервю на вестник "Труд", 10 септември 2016 г. 
.
- Може ли наистина науката на помогне на политиката да осъзнае този прост факт?
- Преди 30 - 40 години в Западен Китай бяха намерени мумии на хора, високи по 2 метра, с рижи коси и европеидни лица. Дрехите им са били сходни по технология с келтските, а находката е датирана в бронзовата епоха, около 4300 г. пр.н.е. Китайците се оказаха толкова неприятно изненадани да открият мумии на европейци в Китай, че предпочетоха да потулят откритието. Между другото мястото, на което бяха разкопките, в древността е било голямо сладководно езеро. През 90-те години на миналия век обаче китайците съобщиха за находката, мумиите бяха изложени в музеи и сега те защитават твърдението, че келтите са произлезли от Китай. Казвам това като пример за това как изумително могат политиците да интерпретират научните открития. А според мен истината е, че тези мумии са хора, наследници на цивилизацията, напуснала бреговете на Черно море. Но пък науката може и да не се съобрази на всяка цена с политиката. В епохата на студената война Изтокът и Западът се надпреварваха в космическата сфера, Съветският съюз изпрати ядрени оръжия към Куба и светът беше на прага на ядрена война. Но океанолозите, независимо от кой лагер са, работиха заедно. Разменяхме си цялата информация за океаните, която имахме, защото няма начин да изследваме необятните тайнствени морета отделно един от друг. В повечето случаи правителствата дори не знаеха за това, а и според мен политиците винаги са подчинявали потенциала, който има Световният океан, и постиженията на океанологията.

- Можем ли да се твърди, че събитията, които се разказва в Библията, са станали в Черно море?
- Ако потърсим същността на мита за Ноевия ковчег, ще открием, че в него се говори за събитие, свързано с покачването на водите, в което хората успяват да оцелеят. Историята на Ной е разказ за миграция, за преселение по море. Учени вече откриха следи от колонизация по бреговете на Европа от бронзовата епоха, която е извършена от мореплаватели, дошли от Черно море. За мен обаче е важно да се вгледаме и в сегашните народи и култури, които обитават бреговете му.
.
Накрая ще подчертая, че никъде в света няма регион с толкова разнообразни народности, култури, езици и религии, които да граничат с един и същ воден басейн. Искам да вярвам, че ако всички хора потърсят общото в себе си, ако намерят нов общ език, можем да се върнем в митичната епоха на голямото езеро, в оазиса на човечеството. Това на практика значи да решим световните проблеми- мъдро обобщи проф. Уилям Райън.
.
Потопът и хората
.
Източник: В-к Черно море
Web Analytics