Паметен медал “П. Хилендарски” за Христина Христова

Сградата на българското посолство в Отава, Канада

.

 Държавната агенция за българите в чужбина връчи паметен медал “П. Хилендарски” на заслужилата българка от Отава, Канада
.

На 16 февруари 2013 г. в Посолството на Република България в Отава беше организирана тържествена вечер за отбелязване на 70-годишния юбилей на г-жа Христина Христова - председател на борда на директорите на българското дружество и българската фондация в националния столичен район Отава – Гатино. Награждаването й с паметен медал “Паисий Хилендарски” и грамота на Държавната агенция за българите в чужбина е за съществен принос в съхраняването и популяризирането на българската култура и традиции в Канада.

При връчване на отличието, Посолството изрази благодарност и признателност към г-жа Христова за дългогодишната всеотдайна, доброволна и безвъзмездна дейност през всичките години от създаването на българското дружество в Отава през 1995 г. до днес. Тя е един от инициаторите и основателите на българското дружество и българското училище в Отава. Нейните ярки личностни качества на общественик и многобройните инициативи в Канада за популяризиране на българската култура и традиции имат съществена роля за сплотяването на българската общност и запазването на нейната самобитност и идентичност сред мултикултурното канадско общество.

.
На тържеството присъстваха над 70 души – членове на българското дружество, близки приятели и роднини на г-жа Христова, които представиха нейната биография и активната й обществена дейност в България и Канада. 

.


От Посолството

на Република България

в Отава

Web Analytics