Докторът Ин-витро

Със своя дългогодишен опит и квалификация, доц. д-р Атанас Щерев се превърна в символ на модерната репродуктивна медицина у нас. Той е първият български лекар, който използва метода оплождане на жената ин витро, затова имам основание да го нарека "Доктор ин-витро!" и да поставя знака за удивление, който той заслужава с приноса си при решаване на безплодието при жените и решаване на демографските проблеми на българите. 


Роден е на 3 април 1945 година в град Първомай. Завършва висше медицинско образование в Медицински университет – София със специализация по акушерство и гинекология и квалификация по репродуктивна медицина и асистирани репродуктивни технологии. За успешното управление на клиниката му помага и неговата магистратура по стопанско управление.


Д-р Щерев е специализирал в множество авторитетни чужди клиники – има квалификация по репродуктивна ендокринология към Института по експериментална ендокринология и химия на хормоните, Москва. Специализацията си продължава в Институт по стерилитет, Виена, Университетска болница, Мюнстер, Германия, Акушеро-гинекологична клиника, Сан Диего, САЩ.
Той е с повече от 35 години практика в областта на акушерството и гинекологията. Богатия си опит трупа по време на работата си в различни болници и медицински институти в страната – в районните болници в Кюстендил и Перник, Медицински университет, София, ІІ-ра Градска болница, София. През 1987 става завеждащ Клиника по нови репродуктивни методи и детско-юношеска гинекология в Институт по акушерство и гинекология – София.
В академичните среди е уважавано и авторитетно име. Притежава научна степен Доктор на медицинските науки по физиология и патология на репродукцията.


Има над 50 статии, публикации и участия в монографии по репродуктивна ендокринология и IVF-ET в български и международни научни списания, над 70 презентации на национални и международни конгреси и конференции.
Заместник-главен редактор и съосновател на списание „Диагностичен и терапевтичен ултразвук в медицината”.
Д-р Щерев е член е на Българския лекарски съюз и бивш заместник-председател на същия. Членува и в Българското научно дружество по акушерство и гинекология. Председател е на Българското Дружество на частнопрактикуващите лекари. Основател и бивш председател на Българската Асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве.
Д-р Щерев е познат и със своята обществена дейност – през 1994 г. е Народен представител в  36, 37, 38 и 39-то Народно събрание.

От 2007 г. до 2011 г. е представител на България към Комитета на националните представители на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (ESHRE).Владее английски, руски и френски език. Женен е, с две дъщери и един син.

.

.

Двойната радост на жената, заченала ин-витро в клиниката на доц. Атанас Щерев

Web Analytics