При ив-витро многоплодната бременност крие риск

Разговор с доц. Атанас Щерев, основател на медицински център "Репродуктивно здраве":

-Доцент Щерев, каква роля играе генетичният фактор за появата на близнаци при инвитро оплождането?   

 
- При  инвитро зачеването генетичният фактор вече не играе такава голяма роля. Появата на близнаци се дължи на стимулацията на цикъла, в резултат на което се формират множество зрели фоликули с годни за оплождане яйцеклетки. Под влияние на новите репродуктивни технологии в последните години броят на многоплодните бременности се увеличава. На базата на инвитро оплождането в края на 70-те години се появиха около 20 подобни вида технологии.  Възможността да се заченат близнаци е еднаква при всичките. Сред стимулиращите медикаменти са антиестрогените, какъвто е кломифенцитратът, който се употребява вече повече от половин век при  стерилитет. Той предизвика овулация, но при голям процент от жените резултатът е  дву- или триплодна бременност. При новите репродуктивни технологии, където се работи предимно с гонадотропни хормони, броят на заченатите близнаци може да нарасне до пет-шест. 

-Това създава ли проблеми?


- Такава бременност крие много опасности както за плода, така и за майката. Затова в западноевропейските държави при борбата с безплодието се отчитат два показателя. Първият отразява резултатността на новите репродуктивни технологии. Той се измерва с  процента на забременяване от всички лекувани жени. А вторият много важен фактор е колкото се може по-ниският процент на многоплодните бременности. Колкото повече близнаци се раждат, толкова по-лоша е оценката за работата на екипите. Това е така, защото при износването и раждането на близнаци са възможни повече усложнения.
 

-Кой е най-големият брой на живородени близнаци в клиниката ви?


- Три. Но при триплодната бременност  вече е налице патология на бременността и  грижите трябва да са изключително много. Бил съм свидетел на износване, в което беше ангажирано цялото семейство и немалък екип от лекари и акушерки за денонощен пост над майката. Това е истинско изпитание.
 

-Ако все пак се появят повече от три зародиша, какво се случва?

  
- Тогава се прилага ембриоредукция - унищожаване на един от близнаците, още докато е малък плодният сак. Това се случва задължително през първите три месеца на бременността. Всяка бременност е разположена в матката в отделен плоден сак. Изключение правят еднояйчните близнаци, а двуяйчните са в различни плодни сакове и в отделни плаценти. След унищожаването на ненужните плодни сакове се дава възможност на другите ембриони да се развият нормално и майката да роди здрави бебета. Това става с игла и аплициране на определен медикамент под ехографски контрол.
 

-За еднояйчните близнаци се казва, че са като две капки вода. Означава ли това, че имат и еднакви отпечатъци на пръстите?


- Да. Еднояйчните  близнаци са с идентични хромозоми, при тях има пълна тъканна съвместимост. Всеки техен орган може да се трансплантира на другия близнак, докато при двуяйчните става въпрос за оплождане на една яйцеклетка от  различни сперматозоиди, които могат да бъдат носители на мъжка или женска хромозома и на различни белези. Затова тези близнаци са с различна характеристика и много е възможно дори да не си приличат. 
 

-Известни са случаи, при които една жена ражда двойка близнаци, заченати почти едновременно от двама различни мъже. Възможен ли е подобен феномен и при изкуственото оплождане?


- Зачеването на близнаци от двама различни партньори е напълно възможно при суперовулацията. Това става, когато яйцеклетката е излязла от фоликула и в този момент е налице полов контакт. След няколко дни отново се появява годна за оплождане яйцеклетка и при следващ  интимен контакт с друг партньор жената забременява отново. Тук репродуктивната медицина не се намесва. При изкуственото оплождане също има една методика, при която е възможно зачеване със сперматозоиди от двама различни мъже. На конгреса по нови репродуктивни технологии, който провеждаме всяка година на Боровец, беше изнесен и един такъв случай. При т.нар. "лоша" сперма на съпруга и други форми на мъжки стерилитет може да се прибегне до инсеминация с донорски сперматозоиди. Някои автори смятат, че при смесването на донорските сперматозоиди с тези на съпруга в някои случаи  двата вида сперматозоиди взаимно се активират и се стига до оплождане на яйцеклетката и от донора, и от съпруга. 

.

-Много семейства мечтаят за близнаци. Има ли рецепта за естествено зачеване на две бебета наведнъж?


- Аз като лекар съм длъжен  да обясня на тези, които искат да имат близнаци, всички последици от многоплодната бременност. Тя крие риск не само за здравето на децата, които ще се родят, но и за живота на майката. В Дания например се забранява връщането в матката на повече от един ембрион, за да не се получат многоплодни бременности - въпреки желанието на двойката. Там законът е предвидил наказателни мерки за лекаря, с чието съдействие се получи многоплодна бременност. Но у нас няма подобна забрана.

Тези, които много настояват да имат близнаци, трябва да знаят, че и употребата на противозачатъчни води до многоплодна бременност. Вземани от три до шест месеца, след като се спрат, дават обратния ефект - бурна овулация.

Източник" Теманюз"

Автор: Искра Ценкова

Илюстрация: Общобългарският портал

Web Analytics