ФОНДАЦИЯ "ДЖОН АТАНАСОВ"

  

Кои сме ние?

        Фондация "Джон Атанасов" е учредедена на 2 октомври 1995 г. (решение N1 на Софийски градски съд). 
        Новите политико - икономически условия на развитие мотивират целите и задачите на Фондацията. 
        Тя е отворена към всички съмишленици, компании и организации в сферата на информационните технологии. "Джон Атанасов" е учредедена на 2 октомври 1995 г. (решение N1 на Софийски градски съд).
Какви са нашите цели?
 

*  Разширяване на сътрудничеството на компаниите и организиране със сроден на информационните технологии предметна дейност е приоритетът на Фондация "Джон Атанасов". 
*  Интегрирането на целите и задачите на съмишленици, компании и организации в сферата на информационните технологии ще осигури условия за формиране на силни, знаещи и можещи личности в тази област, както и за тяхната успешна реализация в България. 
*  Паралелно с участието в предстоящите мероприятия по случай годишнините от рождението на бащата на компютъра Джон Винсент Атанасов, Фондацията подготвя изграждането на постоянен "инкубатор", чрез който да се създадат структури за популяризиране и внедряване на най-новите тенденции в областта на електрониката, на световно утвърдените стандарти и изисквания в областта на информационните технологии и комуникациите. Целта е постигане на високи резултати в модернизацията на произодството и услугите, в бита и образованието.

*  Създаване на възможности за укрепване доброто име и позициите на българските специалисти в областта на информационните технологии и професионална реализация на личностите в условията на нова и променяща се работна среда.

*  Изграждане системи за противодействие срещу създаването и разпространението на компютърни вируси и програми, нелицензирани софтуерни продукти в страната и чужбина.
*  Оптимизиране на системи за обучение, повишаване на квалификацията и тестване на знанията.
*  Създаване на системи за обучение на деца, ученици, учители и преподавателски кадри и специалисти за работа с информационни технологии и системи.
* Създаване на системи за адаптиране на ЕИТ в бита и всекидневието на хората.

*  Стимулиране на гражданската активност в процесите на присъединяване на България към Европейския съюз – стопански и поведенчески модели.

*  Популяризиране на демократичните механизми и практики от страните с развита демокрация в областта на публичната изява – достъп до медиите, комуникации.
*  Стимулиране на иновациите и предприемачеството
* Изваждане на преден план ролята и мястото на знаещата и можещата личност
* Насърчаване на диалога и взаимодействието с държавата, местното самоуправление и стопанските организации при решаване на обществено значими проблеми – образование, квалификация, местно самоуправление и демокрация.

*Консултиране на държавни организации и институции за създаване на форми, структури и контакти между хора, институции и организации със страните съседки на България – стопански, културен и образователен обмен.
Информация за обратна връзка:

Фондация “Проф. Джон Атанасов” 
София, бул. “Цариградско шосе”, 
7-ми километър БИЦ – ИЗОТ, ет. 2, ст. 286 
тел.: 971 83 80, 91 962/вътр. 429 
e-mail: nelip@bitex.bg

.

Обществен консултативен съвет към фондация "Проф. Джон Атанасов"

.

За популяризиране постигнатите резултати от фондацията и установяване на трайни позиции в обществения живот през 2009 година бе създаден Обществения консултативен съвет.  Съставът е както следва:

Председател: проф. д. т. н. Людмил Даковски - ТУ, гр. София; 
Членове: проф.Андрей Пантев - СУ, проф. д-р Гочо Гочев - ТУ, гр. София, проф. д. т. н. Камен Фильов - председател на ББКЕПИ, Георги Славов - директор „Информационни технологии" в БСК, ІТ експерт, Азер Меликов - председател на СД на „Информационно обслужване” АД, ІТ експерт, Юри Анжекарски – председател на „Професионален форум за образованието”, доц. д-р Моско Ашер Аладжем - катедра МАЧМ - ТУ - гр. София, Елена Немцова - директор на частно училище ЕСПА, проф. д.с.н. Елка Тодорова - експерт в Народното събрание, Надежда Николчева - директор на 31 СУЧЕМ "Иван Вазов", Таня Досева - директор на Национален дворец на децата – гр. София, Ст.н.с. д-р Пламен Вачков – председател на ДАИТС, ІТ експерт, Юлиян Генов – управител на "ПроСофт" АД, ІТ експерт и общественик, Румен Богданов - нотариус, юрист, Светлозар Ковачев - физик, преводач, IT експерт, Мариус Марков - член на UNIX група - България, IT експерт, Веселин Гергов - полиграфист, издател, Николай Пъчев - преводач, IT експерт;

Секретар: Перуз Егикян.

Общественият консултативен съвет е отворена структура към фондация "Проф. Джон Атанасов", в която могат да се асоциират/привлекат видни общественици и доказали се специалисти в IT бранша.

.

НАГРАДИХА ЮЛИЯ ЮРДЕКОВА СЪС СТАТУЕТКА "ДЖОН АТАТАСОВ"

.

.

И.д. кмет на Пловдив Александър Долев връчи почетната статуетка „Джон Атанасов”, на фондация „Добротворие”, на обществения посредник Юлия Юрдекова. Приносът й за духовното и образователното развитие на града, както и дългогодишната й работа като директор на Търговската гимназия й донесоха тази отличителна награда.

Юрдекова благодари на фондация „Добротворие” и на ръководството на община Пловдив. „За мен е чест да получа тази статуетка – всички знаем каква е тежестта на Джон Атанасов сред мислителите и добротворците”, допълни Юлия Юрдекова.

.

Награди на ученици от Софийската Професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов"  при усвояване на информационните технологии

.

Към началната страница на Виртуален музей "Джон Атанасов" 

Web Analytics