Добре дошли в Народното събрание

.

Народното събрание

Това е една от първите обществени сгради, построени в София. Тя носи белезите на Ренесанса. Линиите й са изчистени, опростени, без излишна декорация и детайли. Основните елементи – заседателна зала, кулоари, канцеларии, са обединени в стегната композиция при симетрична главна фасада. Сградата на парламента е една от най-красивите в София, с голяма историческа стойност, обявена за паметник на културата.
.

.

Официалният вход

.

Южно фоайе 

Тук се намира официалният вход на Народното събрание. Входът е със засводени отвори, оформящи красива тройна аркада. В горната част на фасадата е поставен държавният герб, а по-късно и девизът „Съединението прави силата”. Пред южния вход е се намира централния кулоар, където е разположена постоянна изложба. Там могат да се видят Конституцията, протоколни подаръци, снимки на всички председатели на Народното събрание, с кратки автобиографични данни за тях. Там се намира и централния вход за пленарната зала. В южното фоайе е разположена и трибуна, от която се правят пресконференции и чрез която се извършва официалното общуване с медиите.
.

.

Кулоари

Кулоарите на Народното събрание са коридорите разположени от ляво, дясно и пред пленарната зала. През тях се осъществява пряка връзка между кабинетите на парламентарните групи и пленарната зала. В кулоарите се водят и много от неофициалните срещи и разговори на народните представители и журналистите отразяващи работата на парламента. В десния кулоар има обособена пресгалерия за парламентарните журналисти.
.
.

Пленарна зала 

Пленарната зала е разположена в центъра на сградата. Тук се провеждат заседанията на Народното събрание. След построяването на парламента, външният вид на сградата е променян многократно, но основният изглед на пленарната зала е запазен. Голяма част от материалите за строителството и вътрешното оформление са доставени от Виена.
 Депутатските банки са разделени на 3 сектора. Зад банките на народните представители са обособени места за представителите на медиите. На балкона в пленарната зала се намират официалната ложа за президента и галерии за гости на Народното събрание. Тук има предвидени и места за граждани, които да наблюдават заседанията.
.

.

Президиумът

В залата са разположени президиума, на който стоят председателят и заместник-председателите на НС. От тук се ръководят пленарните заседания. Пленарните заседания се откриват и закриват с удряне на пленарния звънец. От ляво на тях е предвидено място за представителите на Министерския съвет.
.

.

Кулоари

 В кулоарите се водят и много от неофициалните срещи и разговори на народните представители и журналистите отразяващи работата на парламента. В десния кулоар има обособена пресгалерия за парламентарните журналисти.
.

.

Северно фоайе

Северното фоайе е част от масивна триетажна пристройка построена по време на последното преустройство сградата на Народното събрание през 1925 – 1928 г. Тогава сградата е разширена и откъм северната страна е пристроена с отделен вход, голямо фоайе, внушителни колони, трираменно стълбище, работни кабинети, библиотека. Новата част е решена добре от функционална гледна точка. Тук са разположени помещенията, използвани от администрацията на парламента, като е запазен духът на старата част.
.
.

.

Клуб на Народния представител

Клубът на Народния представител представлява обширно фоайе, което се намира зад пленарната зала. Първоначалното му предназначение е било читалня за народните представители, но след последните преустройства на сградата, читалнята е преместена в помещенията предназначени за библиотеката. Днес тук се провеждат много обществени мероприятия, изложби на български и чужди автори, срещи с граждани.
.
.

Библиотека

Основана е след Учредителното народно събрание в 1879 г. Сега Парламентарната библиотека отговаря за информационното и библиотечно осигуряване на народните представители, парламентарните групи и ръководството на Народното събрание. По въпроси, свързани с парламентарната дейност предоставя информация на публични институции, научни работници и граждани. Библиотеката притежава над 350 хил. тома книги и периодични издания. Областите в комплектуването на библиотечните фондове са: политика, право, история, икономика, социални науки и др., съобразени с нуждите на информационното осигуряване на народните представители и парламентарните служители. Библиотеката притежава документални колекции от копия на законодателните актове от 1990 г. насам.
.
.
Председателката на Народното събрание Цецка Цачева обявява края на първата словесна сесия на Народното събрание
.
.
Творческия проект "Отворените врати на Народното събрание от 1871 година до наши дни" подготви Николай Увалиев като израз на дълбокото уважение към този наш висш законодателен орган.
.
Web Analytics