СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА - ДЕВИЗ СВЕЩЕН НА НАШИТЕ ДЕДИ

.

"Съединението прави силата" е девиз на Република България, който е изписан на сградата на Народното събрание. Това е само част от тази велика мисъл, а цялата гласи: Съединението прави силата, а силата ражда независимостта.

.

"Съединението прави силата" е и завета на кан Кубрат, който го показва със снопа стрели на синовете си. Ако те са единни, никой не може да ги победи. Но ще бъдат слаби, ако се разделят и всеки сам може да бъде прекършен.

Това е девиз и на нашите деди, възрожденци, строители на Нова България и на всички съвременници, независимо къде живеят у нас или в чужбина и отразява желанието: Българското общество да обедини всички свои граждани -  българи, турци, роми, евреи, арменци и други. Всички те имат равни права и задължения и живеят в разбирателство и зачитане на различията помежду си.

Днес обществото ни има една голяма цел – единно бъдеще със страните от обединена Европа. И там желая да се осъществява девизът "Съединението прави силата!"
.
Така чисто сърдечно го е написала в своето есе Аничка Петрова - ученичка пети клас от Видин.
.
Кан Кубрат и синове му
.

Изразът е взет от белгийския кралски герб след Освобождението. Преди да украси фасадата на Народното събрание изразът се появява на първите монети, сечени от Третото българско царство. На 27 май 1880 г. второто обикновено народно събрание приема сеченето на сребърни монети, на лицето да има българския герб, всред една мантия с корона и на двете й страни по един лев, от кои всяки държи герба, а с другия по едно българско знаме. На опакото монетите ще показват стойността и отдолу леточисленето, всред венец от житни класове и дафинови листове. Най-отдолу на лента да бъде написано: "Съединението прави силата.” Девизът е включен по предложение на Стефан Стамболов, тогава депутат в събранието. При това идеята на Стамболов е била лентата с девиза да бъде поставен  в самия герб.

.

Резултат с изображение за герб на българия символика

.

В първите години след Освобождението1879-та,  радостта от свободата се примесва с дълбоко разочарование от разпокъсването на българските земи. Въпросът за националното обединение на българите се превръща в смисъл и съдържание на политиката на първите правителства на Княжество България и на властите в Източна Румелия. Тази политика достига своя връх през 1885 г. Така се появява картината-символ на съединението между Княжество България и Източна Румелия.

.

.

Когато Александър Батенберг бива утвърден като княз на българите Княжество България приема неговия владетелски герб.  Но в новото ни свободолюбиво общество се разгарят дебати и след значителни промени този герб става държавен. А през 1891 г. девизът “Съединението прави силата” се появява за първи път на нашия национален герб. 

.

Независимо, че девизът става част от държавния герб, изписването му  върху фасадата на сградата на Народното събрание става едва през 1930 година, когато се приема Законът за държавния печат и се утвърждава голямата форма на държавния герб. 

.

.

Ето как изглежда настоящият герб на Република България със своя девиз "Съединнението прави силата", който бе приет на 3 декември 2010 година от Народното събрание.

.

.

.

Към Отвоюваното съединение - откъс от книгата на Стефан Цанев 

Web Analytics