ВСЯКА УТРИН КАЖИ СВОЯТА ДОБРА МОЛИТВА

.

ОТ НЕГОВИТЕ ВЕРНИ И УВАЖИТЕЛНИ УЧЕНИЦИ

.

Учителят Петър Дънов е сред най-ярките личности в българската история и духовна култура.

Основните теми на неговите лекции са: мястото и ролята на човека във Вселената, природата и обществото; духовното разбиране за култура, етика, психология, медицина, музика и др.
Дава упражнения за дишане, медитация и концентрация.
Създава Паневритмията, която днес се играе в САЩ, Канада, Франция, Русия, Конго, Австралия и други страни по света.

.

За положителната роля на Учението в българската култура говори фактът ,че то е представено по време на Европейския месец на културата - Пловдив'99, а създателят му - в книгите:
"Духовните водачи на България", "100-те най-влиятелни личности в българската история" - където бе отразена класацията на Представителната анкета на БНТ, в която Учителя Петър Дънов бе между първите личности. След 1989 г. БНТ излъчи 15 документални филма за Учителя и Школата му.

.

През 1989 г., във връзка със 110-годишнината от рождението на Алберт Айнщайн, френското радио "Дифюзион франсе" цитира думите на гениалния учен: "Цял свят се прекланя пред мен, а аз се прекланям пред Учителя Беинса Дуно."  Алберт Айнщайн.

.
"Отсега нататък трябва да сме свързани умствено и сърдечно с всички хора по Земята, защото спасението е в нашите общи молитви. Молитвата има велика сила."
Учителя
.
МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.

(Дадена от Ученик) 

.

Приятели, Нека всеки един от нас казва тази молитва всеки ден, за благото на нашата България.


.Господи, Боже наш, Ти Който бдиш над света, чуй нашата утринна молитва, озари ни с лъча на могъщия Си Дух и разпали в сърцата ни искрата, която Си вложил в нас. Укрепи в гърдите ни пламъка на Свободата и Правдата. Просвети ни да бъдем смели и доблестни българи, достойни за своя славен род, за твоята велика Милост. 
Ти, Който Си вдъхновил за светли дела нашите духовни първенци; 
Ти, Който Си благославял меча на нашия воин и Си го водил към подвизи и величие, Господи, Ти няма да забравиш и нас. Простри десницата Си над нас, да вървим по Твоя Път с нашия избран народ и нашите братя - Твои верни, заседнали в своята земя по Твоя Воля.
Дай ни сила да живеем, да работим за благото и величието на Отечеството ни. Дай на нашата скъпа Родина твърдост в изпитанията, воля за живот и вяра в нейния успех, за да летим през вековете, водени от своя мъдър Баща към победа и възход, към могъщество и вечност,

за Твоя слава.
Амин.

.

Страницата е създадена на 7 юни 2000 г. 
По повод 100 години от срещата
на Учителя с първите си трима Ученици.

.

А сета нека да прозвучи Молитвата за България като едно послание на Учителя.

.

Към 100 БЕЗЦЕННИ СЪВЕТА НА УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ

.Web Analytics