Трите стълба на диригента и човека Йордан Камджалов

На снимката: Учителят Петър Дънов, чиито ревностен и всеотдаен последовател е Йордан Камджалов


.

ИНТЕРВЮ С МАЕСТРО ЙОРДАВКАМДЖАЛОВ

.

 Би ли сподел кога започнаха твоите духовни и творчески търсения?

 Характерно за моя път е, че на 13 годишна възраст по различни начини ми се даде възможност да се свъраж интензивно с трите основни стълба на човешката култура – наука, изкуство и философия (религия). Не знаех кой път да поема. Това бяха абсолютно отворени врати за мен. Осъзнах, че религията попива в себе си всяка наука, изкуство и култура. И така, науката стана мое хоби, изкуството моя професия, а духовната философията (религията) – съдържанието на моя живот. Тогава Учителя Петър Дънов изкристализира като мой водач и образец.

Какво е за теб хор „Евера” и работата ти с хористите?

През 2000 година създадохме хор „Евера”, на който и досега съм ръководител. Той беше и продължава да бъде моята най-мощна, безпрецедентна школа. Там се създават условия за даване и вземане. Това беше една лаборатория за създаване на моя музикален път – лаборатория, в която изкристализира моя цялостен музикален мироглед, в която съзрях същинските перспективи пред музиката и изкуството като цяло и видях как веки тон, всеки глас, всяко движение е еманация на една жива сила.

 В твоя живот творческия и духовния път се преплитат и вървят паралелно. Какво ти дава докосването до музиката на Учителя?

 Толкова трудно се говори за музиката на Учителя. Колкото повече се занимаваш с нея, толкова повече разбираш, че тя е безпределна, необхватна и неразбираема. Заподозирането на тази абсолютна колосалност изисква огромна интелигентност, музикалност и безкрайна вътрешна култура. А още и информираност и компетентност. Аз изпитвам огромен респект и огромна непреодолимост към тази музика. Тя е непроницаема, тя е една лаборатория, в която откриваш принципи и модели, които събуждат нови сили в живота. Музиката на Учителя изисква едно хиперниво, хиперинтелигентност и ултрачувствителност, изисква огормен респект – само тогава можеш да я разбереш и да я усетиш.

Всеки, който се занимава с нея, трябва да си даде сметка за това. В противен случай заниманието му ще е безпредметно. Аз пристъпвам към музиката на Учителя с огромна информация и подготвеност, при все което ми се разкриват само елементи от нея. Бих препоръчал на всеки, който се занимава с музиката на Учителя да се стреми да я разглежда като вътрешно лабораторно упражнение. Ние сме в зората на докосването до тази материя и сме щастливи, че можем да работим с нея.

 Твоето образование е възможно най-доброто за един диригент. Работил си с едни от най-големите музиканти на планетата в твоята област и си дирижирал едни от най-великите музикални произведения, които човечеството е създало. С какво ти помага това?

Да, наистина имам най-доброто музикално образование, което е необходимо за моята професия. От висшите учебни заведения, които съм завършил и 15-те международни майсторски класове, през които съм минал, както и от дирижирането на много трудни творби и шедьоври научих фундаментални неща, с които борави музикалното изкуство. Имах възможността да уча при изключителни професори в Софийската и Берлинската консерватории, както и при същинските водачи на световното дирижиране и от тях научих незабравими неща.

Но този, от който приех мащабите за една истинска интегрална култура, е учителя Петър Дънов. Музиката на Учителя е музика на абсолютното съдържание, чието достигане не може да ти обезпечи никое учебно заведение на планетата. В моя случай от учебните заведения получих средствата, а от учителя – съдържанието,. И така се стигна до един изключително плодоносен синтез, без който пътя ми на музикант щеше да бъде без необходимата дълбока духовност.

Разбирам, че Учителя заема специално място в твоя живот! Какво по-точно е то?

 Учителя ми даде критерия, мащаба, с който да меря всичко и да виждам явленията вътре в мен и около мен и да ги осъзнавам в тяхната глобалност. Той ни свързва с нови хоризонти, разкривайки проекции за една нова култура. В която и област да погледнем, виждаме модели на бъдещето. Той ни дава повече, отколкото виждаме. Ние дори не познаваме какво възприемаме. Моженето при Учителя се измерва с други октави. И това можене, това виждане и това разбиране е приложимо във всички области на живота. Аз съм един от най-щастливите хора, поради това, че успях да приема един истински критерий и едно виждане, което да ме свързва с доброто. Смея да твърдя, че без това Учение аз щях да бъда невероятно посредствен.

Учителя е сеяч на култура и цивилизация. Той ни дава храна. Той сади, дава ни семена и казва: „Сейте!” Но за да може да се проумее това, се изисква огромна култура. Музиката на Учителя представлява семена и аз бих се радвал да бъда птица, която носи навсякъде тези семена.

 От кое не би се отказал никога?

От връзката си с природата. Трудно бих могъл да си представя живота без природата.

 И един последн въпрос: Кое те прави щастлив?

 Възможността да уча. Животът е една вечна радост за тези, които искат да учат.

.

Image

.

.

.

Източник: в-к "Братски живот"

Автор: Снежана Георгиева

 

 

Всичко в живота е постижимо

Дигигентът на хор "Евера" печели международна награда

 

.

Всичко в живота е постижимо

Дигигентът на хор "Евера" печели международна награда

Image 

 

Web Analytics