Цивилизация БГ

.


ЦИВИЛИЗАЦИЯТА И БЪЛГАРИТЕ


В Общобългарския портал предстои да се реализира Международният творчески проект "Цивилизацията на българите", в който ще бъдат публикувани статии, илюстрации и видеофилми, отразяващи приноса ни към откриване, съхранение и развитие на европейската и световната материална и духовна култура. Така както бе и при реализацията на Международния творчески проект "DG Енциклопедия на българите", отново приканвам всички членове и посетители на нашия виртуален дом -Общобългарският портал - и всички радетели на българското достойнство да дадат свои предложения за теми, да  посочат факти и да пратят свои научни разработки, които доказват как българите от древността и от настоящето допринасят за развитието на цивилизацията на човечеството.

.

„Българската държава е люлка на европейската култура и цивилизация - заяви Шарл дьо Гол, президент на Франция. 

Неговият наследник Франсоа Митеран твърди, че „Българският народ е един от създателите на цивилизацията на нашата планета".

Италианският президент Карло Чампи в словото си при откриването на зимната олимпиада в Торино през 2006 г. каза: "Българите са едни от първите творци на нашата цивилизация".

Известният руски историк акад.  Дмитрий Лихачов даде своето уникално определение: "България е държава на духа"

.

Предложение за съдържание на темите

*  Българският календар

*  Стара Велика България

*  Волжска България

*  Култура на траките 

*  Култура на мизите

*  Културата Орфей

*  Дунавска България

*  Древна Варна 

*  Древна София

*  Древен Пловдив

*  Древна Плиска и Великий Преслав

*  Царевград Търнов

*  Обектите на ЮНЕСКО

*  Азбуката на България

*  Разпространение на Православието

*  Духовната култура на богомилите

*  Бялото братство

*  Музикалният ритъм 7/8 и фолклора

*  Оперната култура на българите

*  Арт културата на българите

*  Литературатата на българите

*  Компютърът и виртуалното общество

*  Български световни научни открития

*  Спортните постижения на българите


За контакти: 

Николай Увалиев, имейл: n_uvaliev@abv.bg скайп: Nikolay Uvaliev, телефон: 0878 25 85 89. 

Адрес: Варна 9000,Приморски парк местност "Горчива чешма" 477, вход б, ап. 7.За кратко време от обръщението за съдействие дойдоха следните предложения 


Българска национална история Т.1: Българските земи през древността

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЯ

Том 1-ви: Българските земи през древността

Автор: Проф. Васил Николов, проф. Димитър Попов и доц. д-р Петър Делев, издател Абагар

Българската национална история е многотомно издание на Българската академия на науките и изкуствата. Представя историята на древните българи, траки и славяни, както и на създадените от българите могъщи империи - Стара Велика България, Волжка България и Дунавска България. 


Ще продължи петгодишното ценно сътрудничество между Държавната агенция "Архиви" и Общобългарският портал".


 Договорено бе сътрудничество между Историко - културния фонд "Волжска България" и Общобългарския портал. За повече информация вижте: http://www.portal-bg1.ning.com/profile/IKFondVolzhskayaBolgariya?xg_source=profiles_memberList


Установеното от преди Сътрудничество с XVI Национална историческа конференция "България в световната история и цивилизации":  http://www.portal-bg1.ning.com/profile/Nacistoricheskakonferenciya?xg_source=profiles_memberList


Предложение за съвместна работа с проф. Боян Медникаров - ректор на ВВМУ "Н. Вапцаров" и със Съюза на учените – Варна и конкретно по темите от научната конференция „Свещеното знание на Варненската халколитна цивилизация”: www.su-varna.org


Ценни сведения дойдоха от скулптура и писателя Николай Кондрашкин от Чувашия, който много активно списва eurostudio Kondrashkin в Общобългарския портал: http://www.portal-bg1.ning.com/profile/NikolajKondrashkin790?xg_source=profiles_memberList 


 Уговореното сътрудничество между Варненския алхеологически музей и Общобългарския портал за организиране на научна конференция с работно заглавие "Варненският халколитен некропол-начало на европейската цивилизация". Конференцията ще бъде достъпна в Интернет и в нея на живо ще вземат участия учени от чужбина.


Колектив с ръководител проф. Руси Русев и д-р на техн. науки Йордан Бояджиев ще публикува разработките си за началото на металолеенето и индустриалното обработване на метали в света. Данните са почерпени от варненския халколитен некропол и от археологическите находки край Стара Загора.


Проф. Христо Смоленов ще разработва Значението на артфактите и заложените в тях математически измерения във варненския халколитен неклопол за световната култура. Много от тях предхождат с 2000 години данните, използвани при строителството на египетските пирамиди. 


Проф. Петко Димитров ще представи проекта "Ной" и „Потопът в Черно море, Варна и корените на европейската цивилизация”. 


Специалистите по астрономия Таньо Танев и д-р Ангел Манев ще споделят задълбочените си изследвания за Най-древния в света български календар и редица други теми.

Музикологът и режисьорът  Магдалена Манолова ще разработва темата Оперната култура на българите, а проф. Марин Човев - Европейски върхове на българските хорове.


Проф. Шаукат Богданов от дружество "Булгарское возруждение" от Уляновск ще разяснява историята на прадревната българска столица град Булгар:   http://www.portal-bg1.ning.com/profiles/blogs/4155162:BlogPost:114589?xg_source=activity


Дора Костова - главен редактор на българския вестник "Роден край" в Украйна - ще ни информира за историческите събития, свързани с древните българи в Украйна:  http://portal-bg1.ning.com/profile/DoraKostova?xg_source=profiles_memberList


Уговорено е сътрудничество с проф. Соня Рув от Университета в Кембридж - Англия, която ще сподели литературните анализи за българската и европейската литература на съпруга си Петър Увалиев.


Борис Балкх . Зодиак на българския календар.

Конкретизирани са предложения от Международната фондация "Историческо и културно" наследство" с президент проф. Йордан Детев и от акад. Божидар Палюшев от Лондон - академик на Руската академия  на науките и на Информационната академия на ООН.

Web Analytics