Размисли на рано умъдрялата Светлана Караджова

Falmis

„Falmis” или на кирилица „Фалмис”, е поздрав при среща сред банатските българи. Отговорът е „Uvec falim!” - „Увекь фалим!”. Етимологията на думата ни води към католическия поздрав “Laudetur Jesus Christus!” – „Хвален да бъде Исус Христос!”, като Falmis идва от съкращение на този поздрав. Отговорът „Laudetur semper!” – “Винаги да бъде хвален!” за банатските българи звучи като „Uvec falim!” – “Увекь фалим!”.* * *
Поех по пътя на тази кампания с ясно осъзнати позиции. Знам рисковете и жертвите, трудността и болката, но знам и нещо друго, на което ме научи досегашният ми опит. Ние можем да постигнем много. Ние, всички заедно! Не разединени от партии и коалиции, защото „партия” винаги означава „част”. Главното, което продължава да ни държи заедно, е нещо много по-голямо от партийни интереси и дребни злободневни страсти – ние сме банатски българи, ние сме католици, ние сме различни, ние сме уникални, ние сме остров сред морето от други. И в това е силата ни! За да успеем да оцелеем в разрушаващата се България трябва да сме единни.
В обществото циркулират какви ли не догадки, въпреки обявената ми независима кандидатура. Някои мислят, че съм привърженик на левите идеи в партийното пространство, други смятат, че клоня към синята гама, а аз дори отказвам да съм център, изразен в тясно партийното му значение, защото съм привърженик на Истината, Която никога не е разкъсвана на парчета, както предлагат партиите, и никога не е само „наша” или само „тяхна”. ТЯ е принципна и абсолютна. ТЯ е единна и неделима. Очертава пространството си с вечните морални норми и ценности и винаги се бори за доброто на цялата общност.
Истината почти винаги е болезнена и събужда съпротива, но все пак Истината прави хората свободни. Френският писател Жан-Жак Русо е казал, че „Лъжата има безброй много проявления, а истината съществува в една-единствена форма”. Нещата в живота не са прости и ясни, както би трябвало да бъде, защото ги усложняваме с цел да угодим на себе си, на его-то си, но не и да допринесем с нещо за общото благо. Именно затова призовавам всеки да погледне дълбоко в сърцето си и да заеме позицията, която му диктува гласа на съвестта. Дано тогава да застанем от една и съща страна в битката.
От почти 14 години животът ми е свързан с Бърдарски геран именно като част от цялото, като „столица на банатските българи” с всичките отговорности, които носи това определение, и с общността на банатските българи като цяло. Какво свършихме всички заедно за тези години видяха много хора по цял свят. Сега остава да го оценим самите ние, да решим как искаме да продължим напред и да тръгнем. Смело, решително, с цялото съзнание, че за селото ни годините се източват все по-осезаемо, завличайки спомените от някогашното време на възход и оставяйки само горчива болка от това, което виждаме всеки ден – запустяването, затвореността на хората в собствените им проблеми, самотата на все по-голяма част от жителите.
Именно затова съм убедена, че кметът не би трябвало да е „институция” – суха, бездушна претенция на някого, който изисква уважение, само защото заема някакъв пост. Кметът трябва да е връзката между хората, защитник на техните интереси, връзка, от която да израстват нормални човешки взаимоотношения. Подобна здрава и ползотворна комбинация не се гради лесно и затова са нужни винаги две страни, които да гледат в една посока и да вярват една на друга. Спойката на такава връзка за Бърдарски геран трябва да бъде всеобщата ни обич към родното място, към нашите традиции, принадлежността към голямото семейство на банатските българи, към фолклора и всичко това, което ни държи заедно дори и разпилели чедата си по целия свят.
Колкото е нужна обединяваща роля на кмета, толкова повече е нужна и правилната оценка за ролята на всеки един член на нашата малка общност. При всяка задача или ситуация би трябвало да е ясно кой ще е естественият лидер според качествата, опита и уменията си. Всеки има своите силни страни, затова и всеки е нужен в точно определеното време и на точно определеното място. Ако позволим те да се изявяват в нужния момент, ще изградим заедно един по-добър живот за селото ни. Без борба за надмощие на всяка цена, без омраза и завист, с ясното съзнание, че всички сме част от цялото и работим за една кауза. Всички участваме в процеса и успехът зависи от всеки един от нас.
От десетилетия по избори се говори за привличане на инвестиции, за разкриване на работни места, за подобряване на инфраструктурата, за справяне с тежките социални проблеми. Трудността на изпълнението на подобни обещания е видна за всички ни, съдейки по резултатите досега, но ми се струва, че главната трудност е да накараш хората да бъдат с теб в тази борба и в това е главният ни проблем.
Скромният ми опит от работа с проекти ме е научил на някои неща и едно от тях е, че колкото и да си способен да отвоюваш някакви средства, ако няма кой да приеме присърце работата, всичко пропада. Когато се борех, за да защитавам някой от досегашните успешни проекти на читалището пред съответната финансиращата организация и знаех, че трябва да изпреварим 100 или 200 проекта, аз бях убедителна, защото знаех, че сме най-добрите, носим уникална култура и отстояваме паметта за миналото си.
Защото бях и все още съм сигурна, че тези 50-60 човека в читалището ще успеят да бъдат като един, ще дадат всичко от себе си, ще работят неуморно и в резултат ще завладеят която и да е сцена, но най-вече сърцата на зрителите.
Фондациите вярват, защото имам надежда в хората от самодейните колективи при читалището. Без тази сигурност е изключително трудно да се боря и да отстоявам нещо, което е все още само в главата ми като планове, идеи, решения.
Такава увереност трябва да има и бъдещият кмет на селото ни. Да знае, че хората са с него, че ще го подкрепят в битката за финансиране точно на НАШИТЕ проекти. Тогава пречките ще станат по-малко, успехите повече, а резултатът ще е по-добър живот за всички ни.
Единственият път за вливане на средства в някаква дейност към момента е кандидатстването с проекти към различни фондации и правителствени програми, които разпределят парите от еврофондовете. Най-обещаващите пътища за подобно финансиране са изградените Местни инициативни групи, т.н. МИГ-ове, на териториален принцип по Подхода „ЛИДЕР” във всички общини в България. Подходът „Лидер" действа в рамките на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.). Стратегията за местно развитие, разработвана от съответния МИГ, цели устойчиво развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.
Минималният бюджет на една стратегия за местно развитие е 1 000 000 евро, а максималният - 2 000 000 евро. Възможно е допълнително финансиране, но бюджетът на една стратегия до 2013 г. не може да превишава 2 500 000 евро.
В нашия случай към МИГ „Бяла Слатина” ще се кандидатства с проекти, които ще бъдат разглеждани на местно ниво и ще бъдат финансирани. Неправителствените организации ще получават 100 % безвъзмездно финансиране, а фирмите и частните лица 50 % от общия бюджет на проекта. Дейността на МИГ-а все още е в процес на изчакване на одобряване на Стратегията, но към януари 2012 г. ще започне кандидатстването с проекти и съответно тяхното одобрение и финансиране.
В този момент е шансът на Бърдарски геран да привлече възможно повече средства за себе си под различни форми. Всеки един от жителите на селото ни ще може да получи финансиране за конкретна дейност с цел да развие бизнес, да създаде работни места, да закупи техника, да построи сграда, нужна му за бизнеса и т.н. Отделно чрез читалището, чрез младежкото сдружение, пенсионерски клуб, спортен клуб и пчеларско дружество (ако имат самостоятелна регистрация) ще могат да се усвояват средства, които също ще служат за благото на всички жители на селото ни.
Главната ни цел през идващите години е да използваме целия натрупан потенциал от дейността си до тук, от миналото и традициите, и да превърнем Бърдарски геран в привлекателно място за селски туризъм. Това ще даде поминък на известна част от жителите му, а привличането на постоянни посещаващи ни туристи ще повиши интереса, контактите и от там възможността за инвестиции в различни сфери на дейност от потенциално заинтересовани лица.
Другата насока на развитие чрез горепосочените програми ще е от страна на арендаторите, които да търсят начини за разкриване на спомагателни звена към земеделието, както и разнообразяване на цялостната им дейност, за да могат да бъдат разкрити нови работни места за жителите на селото ни. Помощта им в този момент на всеобща криза и мисълта за осигуряване на препитание за повече хора е от съществено значение за Бърдарски геран.
Умението за изготвяне и управление на проекти ще е от изключителна важност за идващите няколко години. Ако мислите, че имате нужда от моите знания, умения и опит – възползвайте се в този момент, когато всички нужни условия за успех са налице.
Ако за младите е важно да имат препитание в родното си село, за възръстните хора най-големият проблем е липсата на осветление, липсата на настилка по улиците, огромните локви и запустялост. Това са проблеми, с които никой кмет досега не е успял да се справи напълно, защото това не е никак лесно. Да давам празни обещания, че ще го постигна, е против принципите ми, но това, което мога да твърдя със сигурност е, че ако сме заедно, ще бъдат продължени и увеличени усилията за справянето с тези проблеми. Искрено се надявам да успеем!
Диалогът между хората за мен е от първостепенно значение. Нуждата от срещи, обсъждане на проблемите, идеи за справяне с тях изискват всяка последна събота на месеца да има общоселски събрания, на които да се планират бъдещи дейности, да се търсят и предлагат съвети, да се търси начин за справяне с всяка конкретна ситуация.
Нека да си помогнем взаимно и да допринесем за развитието на Бърдарски геран – работещи като екип и мислещи за бъдещето!
Когато решавате за кого от всички кандидати ще гласувате в предстоящите местни избори, припомнете си как звучи химна на Бърдарски геран, който толкова пъти е изправял на крак множеството в салона на читалището. Всички, които са се разплаквали поне веднъж при слушането на този химн, съм сигурна, че ще направят правилния избор в този миг, когато не мислят за себе си, а за мястото, хората, спомените и бъдещето, обединени под едно любимо име – Бърдарски геран.
ДОБРЕ ДОШЛИ във Falmis.ORGПриветстваме Ви в обновения сайт на Дружеството на банатските българи в България. Тук ще можете да намерите информация за общността ни в България и по света; за събития, случващи се с банатските българи в различните населени места, където те живеят; за всичко, което може да ви интересува по темата...Надяваме се на активно участие на всички банатски българи, не само от територията на България, но и от цял свят, защото всички сме едно цяло, независимо къде живеем в момента...Регистрирайте се в нашия сайт, за да се опознаем, да създадем една виртуална общност, тъй като вече в реалния свят все по-малко общуваме и много губим от това, вечно заети със собствените си проблеми и забили глави в пясъка, страхувайки се да не би да трябва да дадем нещо за другите. Не винаги даването се свързва с пари, обикновено по-често се измерва с време, знания, умения, жертва...

http://www.falmis.org/

Приветстваме Ви в обновения сайт на Дружеството на банатските българи в България. Тук ще можете да намерите информация за общността ни в България и по света; за събития, случващи се с банатските българи в различните населени места, където те живеят; за всичко, което може да ви интересува по темата...

Надяваме се на активно участие на всички банатски българи, не само от територията на България, но и от цял свят, защото всички сме едно цяло, независимо къде живеем в момента...

Регистрирайте се в нашия сайт, за да се опознаем, да създадем една виртуална общност, тъй като вече в реалния свят все по-малко общуваме и много губим от това, вечно заети със собствените си проблеми и забили глави в пясъка, страхувайки се да не би да трябва да дадем нещо за другите. Не винаги даването се свързва с пари, обикновено по-често се измерва с време, знания, умения, жертва...


Web Analytics