По света хоровото изкуство е високо ценено.

 За големия си принос като диригент, педагог и общественик 
На 21 май 2008 г. на тържествена церемония по повод патронния празник на ШУ "Еп. Константин Преславски"проф. Марин Чонев бе удостоен почетната титла "Доктор Хонорис кауза на Шуменския университет". През 1985 г. той става първият ръководител на катедра "Музика" във Висшия педагогически институт в Шумен. 


- Проф. Чонев, какво символизира за вас званието "Доктор хонорис кауза"? 
- Удостояването с тази титла е изключително висока чест за мен. Нейната стойност е още по-голяма, тъй като бях удостоен с това звание от Шуменския университет. Няколко години имах честта да работя тук и поради тази причина получаването на титлата ме радва изключително много. Също така съм щастлив да видя, че много млади хора, които са били възпитаници на катедрата по музика в този университет, успяха да се реализират като музиканти и педагози. Аз съм развълнуван и от факта, че днес много мои стари колеги, с които сме работили тук, присъстваха на награждаването. Като цяло аз пазя много красиви спомени за университета, хората и града и поради това високо ценя титлата, която получих днес. 
- Вие сте бил първият ръководител на катедра "Музика". Как оценявате развитието й днес?
- Независимо, че прекъснах работата си в университета, аз следя какво се случва 
там. Катедрата продължи своето положително развитие. Това до голяма степен се дължи на проф. Венета Вичева, която пое отговорността за обучението по музика в унивеситета. За щастие аз имам възможност постоянно да контактувам с колегите си тук. Поради това имам ясен поглед върху еволюцията, която претърпява катедрата по музика. С всеки изминал ден обучението по музика в университета се усъвършенства и развива. Изпитвам голямо задоволство от факта, че шуменското висше учебно заведение е едно от малкото в България, които имат висок рейтинг и имидж в сферата на музикалната педагогика. 
- Шуменският университет е част от вашия творчески път, какво място заема той в живота ви? 
- Не крия, че никога не съм прекъсвал дейността си във Варна, но както подчертах и в моето слово, Шумен е една от моите слабости. Тук успях да срещна велики творци и хора, изпитах невероятното удоволствие да работя с колегите си, затова изпитвам особени сантименти към града и висшето учебно заведение. 
- Как виждате бъдещето на хоровото изкуство в България? 
- За съжаление в момента хоровото изкуство не е много популярно сред младите хора. Имаше исторически моменти, в които певческото творчество беше изключително ценено и беше масово развито и то на много високо равнище. Аз обаче съм оптимист. Напоследък виждам млади хора, които създават нови състави или пък възстановяват стари хорови формации. Поради това съм обнадежден и смятам, че в най-близко бъдеще певческото творчество ще се възроди. Още повече, че в цял свят хоровото изкуство е много търсено и високо ценено.

Източник: В-к Шуменска заря
22-05-2008

Web Analytics