ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ПРЕДСТАВИ БЪЛГАРИЯ В СРЕЩАТА С ЛИДЕРИТЕ НА МВФ, СБ И МКП

 
Плакат на световната среща на финансовите лидери

От 18 о 20 януари 2011 г. във Вашингтон се проведе годишната среща на високо равнище между ръководствата и членове на Световната банка, Международния валутен фонд и Международната конфедерация на профсъюзите.

 

Единственият представител на България в срещата бе президентът на КНСБ Пламен Димитров, който направи изказване относно „Подхода на Световната банка към пазарите на труда и социалната защита в контекста на икономическата криза”. В тази връзка, стана ясно какви са плановете на Световната банка за сътрудничество с Международната организация на труда. Пламен Димитров проведе лични срещи с ръководството на Световната банка във връзка със заема за съхраняване и развитие на българския железопътен транспорт и условията по него.

 

В срещата на високо равнище участваха с отделни презентации президентът на СБ Робърт Зелик, управляващият директор на МВФ Доминик Строс Кан, ген. секретар на МКП Шаран Бъроу, Юрки Райна, президент на Световната федерация на металоработниците и др.

 

Web Analytics