ВАРНА ЧЕТИРИЪГЪЛНА, СЪЗДАДЕНА ОТ АХУРА МАЗДА - АРИЙСКИ БОГ НА ДОБРОТО

Варна Четириъгълна от около средата на І хил. пр. Хр.

.

 книгата „Зенд-Авеста" пише за 16-те арийски владения в древен Иран - името им  произлиза от древно персийското aryanam, означаващо „земя на арийците“ и е свързано с ранните им миграции - “Вендидат", (VIII в. пр. Хр.). По сведение в bg.wikipedia ираните-мидийци (мадаи – „опиянени в бой“), наричали себе си с родовото си име арийци.

В ”Митове на Иран" - Москва 1998г., с.111-115; Раздел I четем:

ечно съществуващият и творящ Бог Ахура Мазда казал на Спитама Заратустра: „За теб аз направих място за обитаване, даряващо покой, за да има малко радост (там), която не е била. Целият телесен свят би се устремил в Арийския простор" (в Авестийската митология първо създадената част на земята – Айрианам вайджа = библейския рай).

Най-красивата от страните и местата за живеене аз, Ахурамазда, сътворих: Варна четириъгълна, където се родил Траетаон - един от големите герои в авестийската митология, убил змея Дахака".

Ахура Мазда  е върховното божество на доброто, което се състои от силата на мисълта. Негов посредник на Земята е Заратустра.

.

 Пророкът Заратустра е от свещения род Спитама, роден е в Балх-ара и след получаването на Откровението и вдъхновен от Божествената мъдрост, (ратава Глава Ясна 28: 21), създава религиозна община в столицата Балх, която има свои принципи и ритуали на Мъдростта и Правдата.

По сведение на religiology.org  


дно от най-старите записвания  на етириъгълна Варна“ ,

като име на населено място за постоянно обитаване, се среща в зороастрийс­кото свещено писание Авеста. (около ІІ хил.пр.Хр). На авестийски език в ясни по­читания и химни в Карде 3, Стих 13 гласи: "Молете се, о Заратустра" (ІХ, т. 33.): "И  жертва за него даде Наследник на племето Атварни, могъщият Трайтоан, където в четириъгълна Варна имаше много жребци, хиляди крави и безброй овце."

.

Траетаон  е вписан в "Shahname (" Книга на царете") като герой на иранската митология и по сведение на "Аvesta" е роден в "страната, наречена "четириъгълна Варна" [3](Videvdat-Санкт Петербург, 1997. P.72). Баща му Атвия, като изпи сока от хаома и така той имаше син [4] . (Доп. Н.У: хаома е стбг вълшебната напитка сома)

Траететон донесе във Варна жертва на богините Ардвисура, Дрваспа [6] и Аша на всяка от тях по 100 жребци, 1000 крави и овце, като ги помоли за помощ да победи тройната змия "Дахака". (Превод на писателя-историк К. Каменов).

.

По описание на Рам-яща Траетаон се молили и на бог Вайе. В Пантеона на индийските богове Ваю (Вай) е бог на вятъра, както е определен и в Българската митодология,  близко е до нашия глагол "вея". Богът Ваю е невидим и е диханието на боговете, препуска на колесница, в която са впрегнати сто хиляди жребци. Бърз е като мисълта и никога не си почива. (По Уикипедия translate.google.com)

.

Древни градове на Балхара в ІV в. пр.н.е. (По N. Sims-Williams – New Light on Ancient Afganistan, London 1999)

.

"Извес­тно е, че един заслужил с деянията си жител на Балхара е бил награден от владетеля, с конски бяг да определи четирите страни на земята, на която да изгради своята Варна, състояща се от три солидно обградени със стени концентрични площи – външната за раз­полагане на добитъка, средната за обитаване от населението и вътрешна, в ко­ято да обитава господарят с вел­можите и военната сила. (“Вендидат")

По мнение на проф. Георги Бакалов всяко племе в състава на Балхара е запазвало своята идентичност, родово си име, култура, религия, начин на живот и план на изграждане на своите обиталища. На картата по-горе са отбелязани столицата Balkh, големите градове Warnu, Madr, Tarmid - съответно Варна, Мадара и Термид (селище между Родопите и Егейско море близо до прохода Термопилите, където през 11 – 13.VІІІ. 480 г. пр.н.е. се е състояла Гръко-персийската война).

.

Географът Птоломей от ІІ в. от н.е. посочва на своята карта друго селище Варна (горе в кръга) по местата, където е била кимерийско-българската първа държава, на юг от Кавказ, на север от р. Кура (Curus).

.

Връщане към началото на творческия проект "Така наречената Варна"

Към Първата държава на българите Балхара в Азия

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------

.

Работен сектор

-

НЯКОГА, МНОГО ОТДАВНА

Историята е най-голямата и вечна приказка

Ясна: Свещена литургия и Гатас / Зарантустра ...

 

Опново за Вендидат от КК  в ПнаБ

.

Древни бълг в Персия

.

Първата държава Бактрия

.

***

След научната експедиция

доц. Явор Шопов - директор на Института по древни цивилизации, по време на пресконференцията в София на 31 май 2011 година, на която присъствах. Той сподели интересни сведения:

"В района на Таримската котловина, близо до мъртвите днес градове Лулан и Ния, китайски и уйгурски археолози откриват през 1980 г. над 120 отлично запазени мумии. Американският учен Виктор Маир определя възрастта им на над 3200 години, а със своите изследвания генетикът Паоло Франкалаци установява, че това са мумии на хора от индоевропейската раса. На една от мъжките мумии е открит татуиран слънчев знак на слепоочието, а краката му са обути с характерните български навуща. Открити са също: вълнени тъкани, тип “родопско одеяло”, престилки с шевици и орнаменти от български аналози, конска сбруя, оръжия и други. Иранската кухня е много близка до българската и там има кисело мляко и бяло сирене.

1. Друг пласт от връзките между българите и Иран е присъствието ни в Персийската империя през ІV в. пр. Хр., съобщи доц. Шопов. По думите му през 1971-ва година по време на честванията на 2500-годишнината от създаването на Персийската империя, българската делегация е била на изключителна почит, като делегация на народ, който е живял в тази империя. Историците от делегацията тогава са посочили на един от фризовете в Персеполис къде са изобразени българите.

2. едни изображения на български войни, които са на фризовете на гробниците на Ксеркс и Артаксеркс. Изобразена е следната сцена: на подвижна платформа се намира императорът и го носят 28 войници от 28 различни народа. Самите скулптури са така направени, че да може всеки да бъде познат по облеклото, оръжието и по чертите на лицето, към кой народ принадлежи. Първият войник на първия ред носи една българска шапка с много характерна форма и  обут с характерни наши навуща. Шапката е описана от персийския историк Закария Казвини през 13 век като българска шапка. Даже в един негов трактат има една риба, която той нарича риба с формата на българска шапка. Това са интересни податки, които намерихме там”, каза доц. Шопов.

От това време в българския и иранския езици има над 1200 сходни думи. Включително и населено място с име Варна и землище Варни. Останала е и поговорката  „да обереш парсата", пошегува се той и обясни, че това идва от името на тогавашния мегаполис Персеполис, в който представителите на 28-те народа внасят данъците на империята и българите като част от нея".

.

„Ние работим с един иранец, който е доктор по история на Иран, в България живее от много години. Той ми обясни, че в Иран също имат мартеници и по думите му белият конец символизира мир и спокойствие, а червеният конец  здраве и щастие.

.

***

Никифор I Патриарх::

"...Българите достигнали до така наречения Велик унищожен град, близо до Одесос и Крепостта защитена отвсякъде, и като видели обилната вода, разпънали Юртите си тук...“ 

 .

.

Web Analytics