.

 КНИГА НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГ-АРИИ

.

ОТ ПРЕДИ 30 000 ГОДИНИ   BEFOR 30 000 YEARS

Съставител: Николай Увалиев 

.

.

  ЗАПИСАНО Е:

НАРОДЪТ, СЪСТАВЕН ОТ АРИЙЦИ, ТРАКИ И БЪЛГАРИ, 

Е НАЙ-ДРЕВЕН В ЕВРОПА,

СЪЗДАЛ И РАЗПРОСТРАНИЛ ВИСОКО РАЗВИТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

.

.

Арийска колесница

(както е назована от източника на снимката wiralfeed.wordpress.com),

дошла в защита на легендарния тракийски град Троя,

възпята от Омир в "Илиада" - Х песен.

.

Видях с очите си на Рез конете му чудни, невидяни

с превъзходен ръст и цвят, по-бял от сняг.
А по бързина те са на вятъра вихровит подобни.
Злато и сребро украсяват колесницата му, блестяща
И златно е дивно неговото въоръжение светло,
прилично е това оръжие не на смъртен да стои,
а на безсмъртните, вечно живи богове блажени... 
.

.

.
Дядо и вкук от семейство Бълг-арии. Той има спомени от 10 000 години, неговите наследници живеят по българските земи и съседните Балкански страни (1).
 То е съвременник, гледа ни любознателно и доверчиво, какво неговият дядо и ние ще му кажем:     Кои сме ние българите?
 
.
Иисус казва: Животът, който идва е този, дошъл преди нас, в очакване светът да се разкрие.
Вгледай се по-отблизо. Открий очите, с които ще видиш.
Из Първото Откровение  /Библията/

СЪДЪРЖАНИЕ

.

Въведение

Първото човешко присъствие от преди 1.5 милиона години в България

Българската ДНК е съществувала 30 000 години преди новата ера 

Епосът "Джагфар Тарихи" - български летописи от преди 33 000 години до 1680 година

Антропологенетичен произход на българскиия народ

Българите са в родните си земи от преди над десет хилядолетия

Гените и вечният живот на човека и народите

Българите с право могат да бъдат наречени първите европейци

Най-древната земя с име Европа е била в Тракия

Европейският биологичен произход на българите

Раса и европейски вид на древните българи

.

В този кратък филм вижте величието на царя на единния народ арийци-траки-българи, най-многобройни след индийците преди 7800 години. В неговото време е процъфтяла

.

Древната култура Варна

начало на европейската цивилизация 14 статии:

.

Праистория: Най-ранни следи от човешко присъствие 

2 октомври 1972 г. - Епохално откритие за световната археология и история 

Варненският халколитен некропол е най-значим паметник на древната "Култура Варна" 

Варненски халколитен некрпол - синхронни древни култури, находки, ареал, изводи

 Варненските халколитен некрополи - нов  прочит на човешката история  

Високи технологични умения и неразгадани тайни на хората от древната "Култура Варна" 

.

Хумата, Хухта, Хваршта -

Добри мисли, Добри думи, Добри дела!

Из Диханията на Бога на арийците Ману -

Прародител на човечеството

.

.

.

Общ произход на баварците и българите

Древно българското Съкровище в Наг Сент Миклош

.

.

.

 ЛЕГЕНДАРНАТА "ТАКА НАРЕЧЕНАТА ВАРНА" 

.
от преди 10 000 и до днес

 за носталгията, произхода, древната родина и нейното славно минало

.

В мило отечество да се върна
мислех си аз всегда непрестанно,
в българско място сладко д’ издъхна"

Стих от  Георги Раковски

.

Повестование

.

1. Варненският халколитен некропол - Епохално събитие за световната история и археология

2.Основополагащи научни знания на древното племе варни, създатели на "Култура Варна"

3. Варна - център на металургията в света през халколита, високи технологични умения и днес

4. Пътят на Бълг-Ариите от "Така наречената Варна" през 5458 г.пр.Хр. и връщането им отново в "Така наречената Варна" през 680 г.сл.Хр.

5. Варнамала - венец на буквите, висше знание, начало на началата на древни култури

6. Племето Варни, създали един от най-древните градове Варанаси в Индия преди 5560 г.пр.Хр)

7. "Варна - кастова система на арийците в древна Индия и на древните Бълг-Арии",

живели край Варненския халколитен некропол 

8. Варна Четириъгълна, създадена около ІІ хил.пр.Хр. от Ахура Мазда - Бог на доброто

9. Варните в Първата българска държава - древната Балх-ара (1301–1235 г.пр.Хр.)

10. Древното племе Варни в Германия (от 6200 г.пр.Хр. и от 1000 г.пр.Хр)

и участието му в създаването на англосансонската раса

11. Древният Одесос през Античността

12. Свещенното селище Варни в историята на израилтяните

13. Сведения на древни летописци за легендарната "Така наречената Варна"

14. Заветната цел на Княз Аспарух и първо столично ядро в "Така наречената Варна".

15.Първа столица на Дунавска България е "Така наречената Варна"

16. Известни учени и медии твърдят: "В България се е зародила най-древната цивилизация" 

17. "Черно море - древният оазис на човечеството", според проф. Уилям Райън от САЩ

ІІ част: Българският генетичен фонд: 31 % арийци, 49 % траки, 17-18 % славяни и 1.5 % други. Национален проект за произхода на българите с участие на БАН и Университета във Флоренция

.

.

.

.

Родопската хаберлея - два милиона години вечен живот

Вълшебна сила се крие в цвета му.

Този, който го намери,

Златни ключове на щастието връчва.

И скръбта му взима в замяна...

Най-старото цвете на света

.

"Мислителите" от древните селища Драма и Харманджия

и на Огюст Роден от 1882 г.

.

.

ПОСЛЕПИС

.

деята за летописа "Паметта на българите" и "Българската книга на живота" се роди на Седемте Рилски езера. Като студенти през 1955 година бяхме на поход в Рила. При залез слънце стигнахме вълшебните Рилски езера. Там заварихме самотен странник край разпъната палатка. Беше едър в снага, с руса коса отзад свита и спусната на кок, бяла брада обграждаше лицето му, а ясно сините му очи бяха като две малки езера, в които се таеше доброта и мъдрост.   

И ние носехме от ниското дебели дървета и той се зае да накладе огъня. И докато се разгаряше, започна да разказва за древните българи, чието произход здраво свърза с арийците и траките, живяли единно през далечните хилядолетия на благословената българска земя. Слушахме безмълвни, захласнати в чудния исторически разказ.Когато огънят прегоря, Той разстла жаравата, събу обувките си и хладнокръвно бос я обходи.

Прикани ни да го последваме. Дойде при мен и с кротките си сини очи ми повели и с глас тихо промълви: "Стани и тръгни по негаснещата жарава на твоите деди!" Станах и обладан от вяра и от пробуден древен спомен, прегазих жаравата, върнах се, за да се убедя, че го сторих и отново поех напред, за да ми върви.

Така се случи, че на рождения си ден 23 юни през 1997 година пак бях на Седемте Рилски езера наедно с последователите на Бялото братство. Тогава вечерта в токущо отминалия Илинден пак нагазих горещите въглени и се сетих за повелята на мъдрия странник: "Стани и тръгни ..."

Ето как под звездната жарава, нагазил земната жарава осъзнах, че съм обречен до края на живота си да вървя с боси нозе по нетленната историческа жарава на "Паметта на българите".

.

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

"БЪЛГАРСКАТА КНИГА НА ЖИВОТА"

НЯМА КРАЙ

.

.

        

       

 

.

.

Web Analytics