.

 КНИГА НА ДРЕВНИЯ БЪЛГ-АРИЙСКИ НАРОД

.

ОТ ПРЕДИ 10 000 ГОДИНИ ДО ДНЕС  BEFOR 10 000 YEARS TO TODAY 

Съставител: Николай Увалиев 

.

.

  ЗАПИСАНО Е:

НАРОДЪТ, СЪСТАВЕН ОТ АРИЙЦИ, ТРАКИ И БЪЛГАРИ, 

Е НАЙ-ДРЕВЕН В ЕВРОПА,

СЪЗДАЛ И РАЗПРОСТРАНИЛ ВИСОКО РАЗВИТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

.

.

Арийска колесница

(както е назована от източника на снимката wiralfeed.wordpress.com),

дошла в защита на легендарния тракийски град Троя,

възпята от Омир в "Илиада" - Х песен.

.

Видях с очите си на Рез конете му чудни, невидяни

с превъзходен ръст и цвят, по-бял от сняг.
А по бързина те са на вятъра вихровит подобни.
Злато и сребро украсяват колесницата му, блестяща
И златно е дивно неговото въоръжение светло,
прилично е това оръжие не на смъртен да стои,
а на безсмъртните, вечно живи богове блажени... 
.

.
Дядо и вкук от семейство Бълг-арии. Той има спомени от 10 000 години, неговите наследници живеят по българските земи и съседните Балкански страни (1).
 То е съвременник, гледа ни любознателно и доверчиво, какво неговият дядо и ние ще му кажем:     Кои сме ние българите?
 
.
Иисус казва: Животът, който идва е този, дошъл преди нас, в очакване светът да се разкрие.
Вгледай се по-отблизо. Открий очите, с които ще видиш.
Из Първото Откровение  /Библията/

СЪДЪРЖАНИЕ

.

 Необходимо въведение

Първото човешко присъствие от преди 1.5 милиона години в България

Българската ДНК е съществувала 30 000 години преди новата ера 

Епосът "Джагфар Тарихи" - български летописи от преди 33 000 години до 1680 година

Антропологенетичен произход на българскиия народ

Българите са в родните си земи от преди над десет хилядолетия

Гените и вечният живот на човека и народите

Българите с право могат да бъдат наречени първите европейци

Най-древната земя с име Европа е била в Тракия

Европейският биологичен произход на българите

Раса и европейски вид на древните българи

.

В този кратък филм вижте величието на царя на единния народ арийци-траки-българи, най-многобройни след индийците преди 7800 години. В неговото време е процъфтяла

.

Древната култура Варна

начало на европейската цивилизация 14 статии:

.

Праистория: Най-ранни следи от човешко присъствие 

2 октомври 1972 г. - Епохално откритие за световната археология и история 

Варненският халколитен некропол е най-значим паметник на древната "Култура Варна" 

Варненски халколитен некрпол - синхронни древни култури, находки, ареал, изводи

 Варненските халколитен некрополи - нов  прочит на човешката история  

Високи технологични умения и неразгадани тайни на хората от древната "Култура Варна" 

.

Хумата, Хухта, Хваршта -

Добри мисли, Добри думи, Добри дела!

Из Диханията на Бога на арийците Ману -

Прародител на човечеството

Новата теория за индоевропейската история - І част

Кои са истинските арийци - ІІ част

Българската космическа свастика

Неолитната мартеница на българите

Тризъбецът и Биндито -Третото око при арийските божества

Биндито в праисторическите помашки обичаи

Родината на прото-индоевропейците е Тракия, Дакия и част от Балканите

Арийци, траки, българи - един народ от преди 10 000 години,

живял в Царството на разума, където е 

"СЪЗДАДЕН НАЙ-ПРЕКРАСНИЯТ И БЛАГОРОДЕН РОД МЕЖДУ ХОРАТА"
"Из летописите на древните египетски жреци"

.

Сведения за Арийците - древни заселници в Индия

Общ произход на баварците и българите

..
.
.

Известни учени и медии твърдят:

В България се е зародила най-древната цивилизация 

Черно море е древният оазис на човечеството

Името Българи - І част 

Сага за древните българи 

Приказната древна Бактрия - Балх 

Българско съкровище в Бактрия - 21 618 златни и сребърни предмета 

Роксана - древна българска принцеса, жена на Александър Велики

Велики Болгар - столица на Волжска България, обект на ЮНЕСКО 

  Епоха на траките

 "МИСЛИТЕЛИТЕ" ОТ ДРЕВНИТЕ СЕЛИЩА ДРАМА И ХАРМАНДЖИЯ

И ОТ ОГЮСТ РОДЕН ОТ 1882 Г.

 .

Родопската хаберлея - два милиона години вечен живот

.

.

Вълшебна сила се крие в цвета му.

Този, който го намери,

Златни ключове на щастието връчва.

И скръбта му взима в замяна...

Най-старото цвете на света

.

.

ПОСЛЕПИС

.

деята за летописа "Паметта на българите" и "Българската книга на живота" се роди на Седемте Рилски езера. Като студенти през 1955 година бяхме на поход в Рила. При залез слънце стигнахме вълшебните Рилски езера. Там заварихме самотен странник край разпъната палатка. Беше едър в снага, с руса коса отзад свита и спусната на кок, бяла брада обграждаше лицето му, а ясно сините му очи бяха като две малки езера, в които се таеше доброта и мъдрост.   

И ние носехме от ниското дебели дървета и той се зае да накладе огъня. И докато се разгаряше, започна да разказва за древните българи, чието произход здраво свърза с арийците и траките, живяли единно през далечните хилядолетия на благословената българска земя. Слушахме безмълвни, захласнати в чудния исторически разказ.Когато огънят прегоря, Той разстла жаравата, събу обувките си и хладнокръвно бос я обходи.

Прикани ни да го последваме. Дойде при мен и с кротките си сини очи ми повели и с глас тихо промълви: "Стани и тръгни по негаснещата жарава на твоите деди!" Станах и обладан от вяра и от пробуден древен спомен, прегазих жаравата, върнах се, за да се убедя, че го сторих и отново поех напред, за да ми върви.

Така се случи, че на рождения си ден 23 юни през 1997 година пак бях на Седемте Рилски езера наедно с последователите на Бялото братство. Тогава вечерта в токущо отминалия Илинден пак нагазих горещите въглени и се сетих за повелята на мъдрия странник: "Стани и тръгни ..."

Ето как под звездната жарава, нагазил земната жарава осъзнах, че съм обречен до края на живота си да вървя с боси нозе по нетленната историческа жарава на "Паметта на българите".

.

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

"БЪЛГАРСКАТА КНИГА НА ЖИВОТА"

НЯМА КРАЙ

.

.

 

.

.

Web Analytics