.

БЪЛГАРСКАТА КНИГА НА ЖИВОТА

.

ОТ ПРЕДИ 10 000 ГОДИНИ ДО ДНЕС  BEFOR 10 000 YEARS TO TODAY 

Съставител: Николай Увалиев 

.

.

 ЕТО ТУК Е ЗАПИСАНО:

НАРОДЪТ, СЪСТАВЕН ОТ АРИЙЦИ, ТРАКИ И БЪЛГАРИ, 

Е НАЙ-ДРЕВЕН В ЕВРОПА,

СЪЗДАЛ И РАЗПРОСТРАНИЛ ВИСОКО РАЗВИТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

.

.

Арийска колесница

(както е назована от източника на снимката wiralfeed.wordpress.com),

дошла в защита на легендарния тракийски град Троя,

възпята от Омир в "Илиада" - Х песен.

.

Видях с очите си на Рез конете му чудни, невидяни

с превъзходен ръст и цвят, по-бял от сняг.
А по бързина те са на вятъра вихровит подобни.
Злато и сребро украсяват колесницата му, блестяща
И златно е дивно неговото въоръжение светло,
прилично е това оръжие не на смъртен да стои,
а на безсмъртните, вечно живи богове блажени... 
.

.
Дядо и вкук от семейство Бълг-арии. Той има спомени от 10 000 години, неговите наследници живеят по българските земи и съседните Балкански страни (1).
 То е съвременник, гледа ни любознателно и доверчиво, какво неговият дядо и ние ще му кажем:     Кои сме ние българите?
 
.
Иисус казва: Животът, който идва е този, дошъл преди нас, в очакване светът да се разкрие.
Вгледай се по-отблизо. Открий очите, с които ще видиш.
.
Из Първото Откровение  /Библията/

СЪДЪРЖАНИЕ

.

 Въведение

Първото човешко присъствие от преди 1.5 милиона години в България

Българската ДНК е съществувала 30 000 години преди новата ера 

Епосът "Джагфар Тарихи" - български летописи от преди 33 000 години до 1680 година

..

Българската космическа свастика 

Родината на прото-индоевропейците е Тракия, Дакия и част от Балканите

Синеокият европейски прародител се е родил в българските земи

преди 10 000 години

5504 г. пр.н.е. Българите създават първия и най-точен календар

Ерата на българския календар 

Известни учени и медии твърдят: В България се е зародила най-древната цивилизация 

Черно море е древният оазис на човечеството 

Арийци, траки, българи - един народ от преди 10 000 години,

живял в царството на разума 

Българската неолитна мартеница

Кога най-рано е споменато името

Името Българи - І част 

Сага за древните българи 

Родопската хаберлея - два милиона години вечен живот

Вълшебна сила се крие в цвета му.

Този, който го намери,

Златни ключове на щастието връчва.

И скръбта му взима в замяна...

.-

Приказната древна Бактрия - Балх 

Българско съкровище в Бактрия - 21 618 златни и сребърни предмета 

Роксана - древна българска принцеса, жена на Александър Велики

Велики Болгар - столица на Волжска България, обект на ЮНЕСКО 

  Епоха на траките

 "МИСЛИТЕЛИТЕ" ОТ ДРЕВНИТЕ СЕЛИЩА ДРАМА И ХАРМАНДЖИя

И ОТ ОГЮСТ РОДЕН ОТ 1882 Г.

Древните келти-гали са от легендарния тракийски народ 

 

    ПОСЛЕПИС

. 

деята за летописа "Паметта на българите" и "Българската книга на живота" се роди на Седемте Рилски езера. Като студенти през 1955 година бяхме на поход в Рила. При залез слънце стигнахме вълшебните Рилски езера. Там заварихме самотен странник край разпъната палатка. Беше едър в снага, с руса коса отзад свита и спусната на кок, бяла брада обграждаше лицето му, а ясно сините му очи бяха като две малки езера, в които се таеше доброта и мъдрост.   

И ние носехме от ниското дебели дървета и той се зае да накладе огъня. И докато се разгаряше, започна да разказва за древните българи, чието произход здраво свърза с арийците и траките, живяли единно през далечните хилядолетия на благословената българска земя. Слушахме безмълвни, захласнати в чудния исторически разказ.

Когато огънят прегоря, Той разстла жаравата, събу обувките си и хладнокръвно бос я обходи.

Прикани ни да го последваме. Дойде при мен и с кротките си сини очи ми повели и с глас тихо промълви: "Стани и тръгни по негаснещата жарава на твоите деди!" 

Станах и обладан от вяра и от пробуден древен спомен, прегазих жаравата, върнах се, за да се убедя, че го сторих и отново поех напред, за да ми върви.

Така се случи, че на рождения си ден 23 юни през 1997 година пак бях на Седемте Рилски езера наедно с последователите на Бялото братство. Тогава вечерта в току-що отминалия Илинден пак нагазих горещите въглени и се сетих за повелята на мъдрия странник: "Стани и тръгни ..."

Ето как под звездната жарава, нагазил земната жарава осъзнах, че съм обречен до края на живота си да вървя с боси нозе по нетленната историческа жарава на "Паметта на българите"

.

.

.

.

Web Analytics