БЪЛГАРСКАТА ДНК Е СЪЩЕСТВУВАЛА 30 000 ГОДИНИ ПРЕДИ НОВАТА ЕРА

 ДАЛЕЧНИТЕ ХОРИЗОНТИ НА ПРОИЗХОДА НА БЪЛГАРИТЕ?

.

ай-новите изследвания, свързвани с Българския ДНК генеологичен проект дават още по-точни резултати за произхода на българите. Те бяха направени от група учени от Лабораторията по Молекулярна Патология към Медицинска Академия в София, единият от ръководителите на изследването бе проф. Иво Кременски.

"Специализираните изследванията бяха установени в Центъра по генетика в град Льовен-Белгия - пояснява проф. Кременски. - Съобразихме, че България се намира в източната част на Балканския полуостров и свързва Югоизточна Европа с евразийската степ, с Анатолия и Егейските острови. Това и постулираният път, който въвежда древните хора в Европа от Горен палеолит, както свидетелстват археологическите находки в пещерите Бачо Киро и Темната дупка. Те се считат за признаци на експанзията на ауригански култури ~ 40 kya [1] - [3]. Това означава, че българският народ е останал жизнеспособен дори и по време на последния ледников максимум (LGM) [4], захранвайки различни пътища на разширяване на пост-ледниковата реколонизация. 

Наличието у нас на подходящи земи за най-ранно земеделие, както и доказателства за развита златна и медна металургия в Европа, показват, че тази област играе съществена роля и в разпространението на неолита. 

.

Нашето изследване  установи

1. Разпределението на подгрупите на основната хаплогрупа E1b1b:

Известно е, че Y-хаплогрупа J2b-М102 е наричана в руските форуми прото-Трако-Илирски ген, срещан при тракийските народи Пеласги, Беси, Тавланти, Гети, Ягиди и Дардани, а хаплогрупа Е1b1b1а2- V13 е наричана прото-Дако-Мизийски ген.

Реалните пропорции от генетичните съставки на съвременните българи са  следните: около 55% европейски ловци-събирачи (които са смесица от източноевропейски мезолитни ловци и западноевропейски кроманьонци), 14% сибирски мезолитни ловци (които са трудно различими генетично от европейските), 30% ранни близкоизточни фермери (които освен близкоизточни носят и около 60% от гените на мезолитните европейски ловци)[47] и около 1% азиатски степни номади,наследници на далекоизточни мезолитни ловци събирачи.[48]  

.

2.Тълкуване на резултатите от Y-Хромозомния анализ 

на местния палеолитен-балкански тип ген:
Научни генетичи иследвания устаяновиха, че хаплогрупи-I заселват Балканите около 30.000 год. пр.н.е., през ранния палеолит. Първоначално хаплогрупа I е населявала западната част на Балканите. Това е така наречения Денароиден антропологичен тип. След ледниковия период този тип ген се разпространява на територията на целия Балкански полуостров, в средна Европа и на Скандинавския полуостров. Към тази хаплогрупа I се причисляват тракийските народи Одриси, Готи, Скити, част от южните славяни - сърби, харвати и други.

Хаплогрупа R1а, от клоновете, които се срещат в България, се счита за централноевропейски ген. Тя се разделя на два големи клона, единият е в източна и северо-източна Европа, а другият по-късно населява днешна северна Индия. Тя се среща и при народите от Таримската котловина. 

Хаплогрупа R1b се счита основно за трако-келтски тип ген. Хората от тази под-хаплогрупа се счита за население, навлезло в Европа през Бронзовата епоха. Тя е много силно представена след разселението на траките в Западна Европа. 

3. Наличие на Приходящ неолитичен тип ген:
През неолита, преди около 10.000 год. пр.н.е. на Балканите, с разпространение на земеделието се появяват народи от хаплогрупи G2a и Е1b1b1, преселени от Близкия Изток. Най-новите изследвания на Крюсияни (Италия) показват също много близко разпространение между хаплогрупи J2 и Е1b1b. Тези хаплогрупи в наши дни са най-силно разпространени на територията на Балканския полуостров, Южна Европа и Западна Азия.

Интересен е вапросът: Кой тип ген се асоциира с прабългарите? Сигурно е, че хаплогрупа G е типична за народи на старите алани. Установено е, че прабългарите са смес от няколко хаплогрупи. Кам тях се причисляват част от хаплогрупи R1b, R1а, J2 и малко от група H. На този въпрос още по-точно ще се отговори в близко бъдеще.

.

заключение ще отбележим:

Научните резултати показват, че съвременните българи по пряка бащина линия са потомци предимно на древното местното балканско население, докато по пряка женска линия преобладават хаплогрупи, разпространени в цяла древна Европа.

За да се установи структурата и произхода на българския бащин генфонд, бяха разгледани нови вариации на Y-хромозомите при 808 български мъже. Анализът бе извършен чрез генотипизиране на биалелни маркери с висока резолюция и чрез анализиране на вариацията на STR в най-информативните хаплогрупи.  Открихме, че генетичният фон на Y-хромозомите в съвременните българи е представен предимно от еврохалогрупи ~ 60%, от тях 40% принадлежат към хаплогрупите E-V13 и I-M423, и 20% принадлежат към хаплогрупата R-M17. Често срещаните haplogroups в Близкия изток (J и G) е 19% и в Югозападна Азия (R-L23 *) е при честота 5%. Хеплопрупните групи C, N и Q, отличителни за тюрско-говорещите популации на Алтай и Централна Азия, се срещат при пренебрежимо малка честота от 1,5%.

Анализът потвърждава, че българите са близки до македонците, гърците, италианците, румънците и унгарците. В близост са до славянското население от Западните Балкани, но не е така с другите славяни. Българите са далеч от алтайските популации и населения, живеещи в северната част на региона Памир и Иран.
Географското генетично разнообразие в България е изследвано от AMOVA.  Различията в нашите земи бяха малки 0.38%, p≈0.05 и доказа, че българският геномен на Y-хромозомите е много хомогенен и вероятно Балканските планини не са били бариера за генния поток. 

По отношение на историята от най-ранната добре документирана цивилизация, обитавала днешна България, принос в генфонда на българите има много древното местно население - арийците и техните наследници траките - около 60% [13] , [19] . ( Защото ние сме Бълг-Арии от древната страна - от хилядолетия преди и днес наречена Бълг-Ария. Доп. Н.У. към създателите на Първото царство на Европа от преди 7800 години). Две други популации, които играят важна роля в българската етногенеза, са славяните и  многобройните поколения на прабългарите, завърнали се след хилядолетния през 680 година в своята първа майчина родина.

Според проф. Иво Кременски, българите са основно старо местно (автохтонно) население със минимална смесица от различни племена и народи, които са преминавали през Балканите в хода на историята или са се заселвали тук, на което се дължи и тяхната генетична хетерогенност.[73] Той твърди, че българите са сред най-старите обитатели на Европа.[74]

Необходимо е да допълним, че неотдавна бе публикуван [10] , [13] ,[19] цял набор от неизвестни преди източници, написани на четири езика - старогръцки, гръцки, старогермански и еврейски - хазар, които описват единодушно прабългарите като многобройни хора [20] . Във всички тези източници прабългарите се споменават с подобни изрази: "безброй" [21] , "твърде голямо и огромно население" ("Чудесата на Свети Димитър Солунски"), "много като пясъка край морето" ( писмото от Каган от Хазария Йосиф, 961 г. сл. Хр.) "толкова многобройни, че не е имало нужда да изграждат крепости за защита" ("Баварският географ") [20] . Само една държава с армия, надхвърляща 100 000 войници, е способна да извоюва победа над мощната Източна Римска империя през 680 г. сл. Хр. Подобни изрази се използват и от ранните български владетели Омуртаг и Пресиян [22] .

Това проучване беше подкрепено от Фонд "Научни изследвания" на България по проекта "Характеризиране на антропогенната идентичност на българите"

Основни

Разпространение на Y-DNA и на други хаплогрупи в Евразия. От Генетичния Атлас.

Източници:

journals.plos - 6.ІІІ.2013 и ПнаБ

.

Сборна публикация  Николай Увалиев, 29 юли 2014

.

Връщане към началната страница на Е`лектроната книга

"ЛЕГЕНДАРНОТО ЦАРСТВО НА БЪЛГ- АРИТЕ, НАЙ-ДРЕВНО В ЕВРОПА"

Преселенията през хилядолетията на поколенията им в Европа и Азия от преди 10 000 години и завръщането им в Първородната халколитна Бълг- Ария през 680 година, начело с княз Аспарух.

.

.

 Към Епосът "Джагфар Тарихи" - български летописи от преди 33 000 години до 1680 година

.

.                                                                           

Web Analytics