ТРИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ И ЧЕТИРИТЕ БЛАГОРОДНИ ИСТИНИ

ТРИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

.

Нeо

Хумата, Хухта, Хуварша -

Добри мисли, Добри думи, Добри дела!

 

Заратустра, Авестийска триада

Търси изт.  Един от тях е в samoistina 

.

Зороастризмът

днес се приема за първата монотеистична вяра. Принципите на зороастризма се изразяват най-точно само с 3 думи: 
Ху мата – добри мисли! Ху кта – добри думи! Ху варша – добри дела! /от Персииското Ху – хубав, добър, мата – мисли, кта – думи, и варша – върша нещо/
За създател на всичко се приема Ахура Мазда - в превод значи Мъдър Господар.

Зороастраизъм:

Зоро – зората  астра – звезда  и  зъм – аз / съм/


Заратустра:

Хумата, Хукта, Хуварша! هوماتا ، هوکتا  هووارش
Ху мата – добри мисли! Ху кта – добри думи! Ху варша – добри дела!

.

Master, Alfred (1946) The Influence of Sir William Jones upon Sanskrit Studies // Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London

.

Зороастър: Никога не се отричай от трите най-важни добродетели: Добрите мисли, добрите думи и добрите дела!”

(От аvesta-razchitane-1946 г. от сър Уилям Джоунс върху санскритските изследвания, Университета в Лондон 

.

Зороастризъм, това  е най-древната религия на прадедите ни, която учи човека да познава доброто и да се пази от злото.

.

ЧЕТИРИТЕ БЛАГОРОДНИ ИСТИНИ

.

Четирите Благородни Истини (санскрит: чатвари арясатяни; пали: чатари ариясачани) са едни от най-важните учения в будистката традиция. Учението на Четирите Благородни Истини обяснява природата на дукха (пали: често се превеждана като „страдание“, „страх“, „стрес“, „незадоволеност“), причините за страданието и как да го победим.

Според будитското предание, учителят Буда за първи път преподава Четирите Благородни Истини в най-първата си проповед след като постига просветление, както е записано в беседата Завъртане на Колелото на Дхарма (Дхамачакра Правартана сутра) и той допълнително разяснява значението ѝ в много последващи учения.

Според учението на Буда ние сме се прераждали от незапомнени времена поради неразбирането на Четирите Благородни Истини. Но когато те бъдат напълно разбрани, се слага край на прераждането и на страданието и се постига Просветление или най-висшето възможно щастие.

Въведение

.

Учението за Четирите благородни истини представя природата на дукха (пали;  Дукха (пали;санскрит: duḥkha IAST; е будистки термин, често превеждан като „страдание на дукха“ (дукх - дух стбг) и обхваща всички негови аспекти: болка, страх, безпокойство и неудовлетвореност, причините за него и как може да бъде преодоляно.

Четирите Благородни Истини се считат за най-важните учения в будизма,

те според Гаутама Буда са сърцето на учението на Четирите Благородни Истини (Катари Ария-сакани), които са били изложени в първата му проповед на своите стари другари, петимата аскети в Исипатана (съвременен Сарнат) близо до древният град Бенарес (известен и с името си Варна-аси). 

Там историческият Буда Шакямуни обеснява, че това е станало при Първото завъртане на Колелото на Дхарма (Дхармачакра-правартана-сутра).

.

Първата благородна истина

е истината за дукха. На пали и санскрит терминът дукха обикновено се превежда като „страдание“, показва липса на удовлетворение, че нещата никога не се съобразяват с нашите очаквания или стандарти. [6][web 1][7]  Значението на дукха не е песимизъм, а знание за нещата, които го създават. Буда учи, че съществува едновременно щастие и тъга в света и те подлежат на промяна.

.

Втората истина

Самудая истината за произхода на дукха и обикновено се обяснява като жажда - Стремеж  (пали и саянскрит: танха) за сетивни удоволствия (кама-танха); Стремеж да бъдеш уважаван (бхава танха) над другите; Стремеж да не преживяваш света с болезнени чувства (вибхава танха) [17];

и Стремеж да преодолеш невежеството и неразбиране на самия себе си и реалността (Пали и стбг авидя, видья - знание).[11]

.

Третата истина

е истината на прекратяване на дукха, (пали и санскрит: ниродха). Отнася се до прекратяването на страданието и причините за появата му по такъв начин, че те вече не могат да се появят отново. [web 3]Често се отъждествява с нирвана (санскрит и пали - ниббана), което може да бъде описано като прекратяване, когато причините за страданието са престанали в ума ни. [28]

.

Четвъртата истина 

е пътят за прекратяване на дукха и се нарича Благородния Осмократен Път, счита се за същността на будистката практика [30]. Състои се от правилната гледна точка, правилният стремеж, правилното говорене, правилното действие, правилният начин на живот, правилното усилие, правилното мислене и правилната концентрация. И трябва да се разбират като осем значителни измерения на човешкото поведение – ментално, речево и телесно, които работят зависимо едно от друго и определят пълния път и начин на живот [35].

.

Източник: bg.wikipedia

cattāri ariyasaccani ( на стбг четири благородни истини ).

.

Web Analytics