Варна, известна още като Варша, Вара; 25 Определения

.

.

Варна, известна още като Варша, Вара; 25 Определения

Въведение

В индуизма

Аюрведа (наука за живота)

Varṇa (वर्ण) е санскритски технически термин, превеждащ към „цвят” на растение. Той се използва в цялата аюрведична литература, като например Suśruta-saṃhitā и Caraka-saṃhitā .

(Източник): Библиотека на мъдростта: Аюрведа и ботаника Аюрведа книжна корицаконтекстна информация

Vedayurveda (र्वेद, ayurveda) е клон на индийската наука, занимаваща се с медицина, билкология, таксология, анатомия, хирургия, алхимия и сродни теми. Традиционната практика на vedayurveda в древна Индия датира най-малко от първото хилядолетие преди Христа. Литературата обикновено се пише на санскрит с помощта на различни поетични метри.

Открийте значението на варна в контекста на Аюрведа от съответните книги за екзотична Индия

Дхармашастра (религиозен закон)

Varṇa (र्ण) се отнася до "цвят", както в, видима черта или charecteristic на човешкото същество. Когато крал ( раджан ) разследва съд в съда, той трябва да следи внимателно вариациите ( акара ) на субекта. За цвета ( Варна ) на лице, това означава мониторинг за резки промени на кожа и др . Терминът се използва в цялата Dharmaśāstra литература катоManusmṛti .

(Източник): Библиотека на мъдростта: Дхарма-шастра Книжна корица на Дхармашастраконтекстна информация

Дхармашастра (धर्मशास्त्र, dharmaśāstra) съдържа инструкциите (шастра) относно религиозното поведение на поминъка (дхарма), церемониите, юриспруденцията (изучаване на правото) и др. Той е категоризиран като smriti, важен и авторитетен подбор на книги, занимаващи се с индуисткия начин на живот.

Открийте значението на варна в контекста на Дхармашастра от съответните книги за Екзотична Индия

Натяшастра (театралност и драматургия)

1) Varṇa (र्ण) се отнася до „височина на гласни“. Според Nāśyaśāstra, тя е част от „вокалното представяне“ ( vācika ), което се използва при предаването на смисъла на драмата и извикването на сантимента ( раса ) .

2) Varṇa (वर्ण) е санскритска дума, отнасяща се до четирите касти (напр. Brāhmaṇa, Kṣatriya, Vaiśya и raūdra). СпоредНахяшастра 1.82-88 , когато Брахма, Индра и всички други богове отишли ​​да инспектират къщата за игра ( нааямахапа ), проектирана от Вишвакарма, той присвоил различни божества за защитата на самата игрална зала, както и за предметите, свързани с драматичното изпълнение ( прайога ).

Като такива, Брахма целеви Варна (като божества) на стълба ( stambha ). Защитата на театъра беше възприета заради ревнивите Vighnas (зли духове), които започнаха да създават ужас за актьорите.

3) Varṇa (र्ण, “color”). - Съществуват оригинални (естествени) цветове според Nāṭyaśāstra глава 23 .

Четирите цвята са:

 1. сита (бяло),
 2. nīla (синьо),
 3. pīta (жълт),
 4. ракта (червено).

Освен тях има и много производни и малки цветове ( упаваша ).

4) Varṇa (वर्ण) се отнася до производството на бележки по определен начин, според Nāṭyaśāstra глава 29 . На Варнас се използват, за да компенсирате alaṃkāras (декорации) от песен.

Определени са четири varṇas :

 1. арохин (възходящ),
 2. аварохин (низходящ),
 3. sthāyin (лит. "престой", монотонен),
 4. saṃcārin (лит. "движещ се заедно"; смесен).

Според Nāāyaśāstra, “тези четири varṇas, които имат ясно определени аспекти, се вземат (осветени от) от човешкия (лит. Физически) глас и се отнасят до качеството на трите гласови регистри ( sthāna ). Когато една нормална (осветена с характерна) песен ( пада ) добави поне две varṇas към нея, тогава varṇas пораждат чувства ( rasa ) ”.

(Източник): Библиотека на мъдростта: Надя-шастра

Варна (”र्ण, "акцент"). - Абхинава обяснява, че те са сварадарми, т.е. "качества на звука". Те се наричат ​​така, защото разясняват специалното значение. Те са удатта (остра), анудатта (гроб), сварита ( обкръглена ) и кампита (трептене). Svarita и udatta трябва да се използват в Comic и Erotic; udātta и kampita в героичния, яростния и прекрасния; и anudātta, svarita, и kampita в патетичния, Odious и Terrifble.

(Източник): Google Книги: Проучвания в Nāśyaśāstra

Четирите вида произношение ( varṇa ) бяха разделени на високите ( удатта ), ниските ( anudātta ), мелодичните ( svarita ) и живите ( kampita ).

(Източник): Academia.edu: Nāśyaśāstra: произходът на древната индийска поетика Наташастра книга корицаконтекстна информация

Natyashastra (नाट्यशास्त्र, nāṭyaśāstra) се отнася както за древната индийска традиция (шастра) на сценичните изкуства (нашия, например , театрална, драма, танц, музика), така и за името на санскритската работа по тези теми. Той също учи на правилата за композиране на драматични пиеси ( натака ) и поетични творби ( кавия ).

Открийте значението на варна в контекста на Натяшастра от съответните книги за Екзотична Индия

Пурана

Varṇā (वर्णा). - Една от седемте основни реки в Kuśadvīpa, според Varāhapurāṇа глава 87. Тя е известна и под името Vibhāvarī.Kuśadvīpa е един от седемте острова ( dvīpa ) , управляван от Vapuāmān, един от десетте сина на Priyavrata, син наSvāyambhuva Ману , който е създаден от Brahmā, който от своя страна е създаден от Nārāyaṇa, непознаваемото всепроникващо първично същество ,

Варахапурана е категоризирана като махапурана и първоначално е съставена от 24 000 метрични стиха, вероятно произхождащи от преди 10-ти век. Състои се от две части и Sūta е главният разказвач.

(Източник): Библиотека на мъдростта: Varāha-purāṇa

Varṇa (र्ण). - Каста. Четирите касти на Брахмана, Кхатрия, Вайся и Шудра и единадесетте касти, произведени от смесването на тези четири касти, са взети под внимание само когато говорим за Varṇa. За да разберем за четирите касти на Брахмана, Кхатрия, Вайся и Судра, виж под Катурварня.

За да знаете за единадесет смесени касти, които произлизат от четирите касти, вижте в Екадашасакара Варшас.

(Източник): archive.org: Енциклопедия на Пурана

1а) Varṇa (र्ण). - Бог на Судхармана. *

1б) Произходът на крайниците на Нараяна; 1 на Музиката; четири пъти Gītaka; sthāyivarṇa, prasaṃcāri, avarohaṇam, ārohaṇa ;всяка Varṇa има една от четирите аламкара стхапани, крамарежина, прамада и апрапада . 2

(Източник): Речници за цифров санскрит в Кьолн: Индексът на Пурана Обложка за книга на Пуранаконтекстна информация

Пурана (पुराण, purāṇas) се отнася до санскритската литература, запазваща огромната културна история на древна Индия, включително исторически легенди, религиозни церемонии, различни изкуства и науки.Осемнадесетте махапурани са над 400 000 шлока (метрични куплети) и датират от поне няколко века пр.н.е.

Открийте значението на варна в контекста на Пурана от съответните книги за Екзотична Индия

Шактизъм (философия на Шакта)

Varṇa (वर्ण) или Varṇādhvā се позовава на един от шестте adhvans се пречиства по време на  Kriyāvatī-dikṣā : важен ритуал ktaākta, описан āарадатилака-тантра, глави III-V. - “... като гледа с божественото око той прехвърля caitanya на Неговият ученик е в себе си и го обединява с това на собственото си, като по този начин осъществява пречистване на шесттеадвавани, а именно: кала , таттва , бхавана , варна , пада и мантра ”.

Думата adhvā означава "път" и когато горните шест адвани (а именно. Var ) a ) са пречистени, те водят до преживяването на Брахман. Дикша е един от най-важните ритуали на шактасите и така наречен, защото придава божествено знание и унищожава злото.

На Варнас са mātṛkā букви.

(Източник): JSTOR: Тантрик Дикша от Сурия Канта Шактистката корица на книгатаконтекстна информация

Шакта (шактам) или шактизъм (шактизъм) представлява традиция на индуизма, където богинята (Деви) е почитана и почитана. Литературата на Шакта включва редица писания, включително различни Агами и Тантри, въпреки че корените му могат да бъдат проследени обратно до Ведите.

Открийте значението на варна в контекста на шактизма от съответните книги за екзотична Индия

Kavya (поезия)

Varṇā (वर्णा) е наименованието, което се споменава в Кавямимашида от 10-ти век в Раджашехара. В Кавямимаша, Раджашехара го описва като река в Южна Индия, чийто източник е планината Сахя. Той е идентифициран или с реката Kānā, или с Beṇā, която е клон на Kānā или се издига от западните Ghats.

(Източник): Shodhganga: Kavyamimamsa на Rajasekhara контекстна информация

Kavya (काव्य, kavya) се отнася до санскритската поезия, популярна древна индийска литературна традиция. Имало е много санскритски поети през вековете, произхождащи от древна Индия и отвъд нея. Тази тема включва махакавия или „епична поезия“ и „ натя“ , или „драматична поезия“.

Открийте значението на варна в контекста на Кавия от съответните книги за екзотична Индия

Vyakarana (граматика на санскрит)

Varṇa (वर्ण) .- Фонемна единица: писмо Терминът е бил използван в древни времена и е намерен използван като цяло в мъжки род, но понякога и в средния пол; напр. उपदिष्टा मे र्णाः ( upadiṣṭā ime varṇāḥ ) M. Bh. Ahnika 1. също मा कदाचिदवर्णे भूत् ( mā kadācidavarṇe bhūt ) М. Bh. за Siva Sutras 3, 4.

(Източник): Уикиизточник: Речник на граматиката на санскрит контекстна информация

Vyakarana (्याकरण, vyākaraṇa) се отнася до граматиката на санскрит и представлява една от шестте допълнителни науки (vedanga), които трябва да бъдат изучавани заедно с Ведите. Вякарана се занимава с правилата на санскритската граматика и лингвистичния анализ, за ​​да установи правилния контекст на думи и изречения.

Открийте значението на варна в контекста на Вякарана от съответните книги за екзотична Индия

Chandas (просодия, изучаване на санскритски метри)

Класическите измервателни уреди са разделени на три вида, а именно: 1. vtatta или varṇa , 2. mātrā или jāti 3. gadya . Наметри ( chandas ) , който се изчислява чрез писма се наричат като Варна тип и MATRA тип се изчислява като сричкови случаи.В gadya вида на метър не се приемат от всички prosodicians, но властите като Gaṅgādāsa, Candraśekhara, Рагунатх и Гопинатха застъпник за този метър.

(Източник): Shodhganga: кратка история на санскритската литература Корица за книги на Chandasконтекстна информация

Chandas (न्दस्) се отнася до санскрит просодията и представлява една от шестте Vedangas (спомагателни дисциплини, принадлежащи към изучаването на Ведите). Науката за просодията (chandas-shastra) се фокусира върху изучаването на поетичните метри като общоизвестните двадесет и шест метра, споменати от Pingalas.

Открийте значението на варна в контекста на Chandas от съответните книги за екзотична Индия

Расашастра (химия и алхимия)

Varṇa (वर्ण) или Varṇamūṣā се позовава на "боядисващ тигел" и е вид mūṣā (тигел), използван за топене на метали. Varṇa-mūṣā отново е специален вид тигел, който е направен от червена боя, сок от червено - лечебни билки като манджиша (Rubia cordifolio , Linn.), цвете от кусумбха ( Carthamus tictorus , Linn.), лак, есенции от кошенилен и земни червеи. Този тигел е придобил червен цвят и е придал отличен цвят на калака от живак или други метали, които са били печени в него. Виж също Rasaratnasamuccaya 10.17.

(Източник): Индийско списание за история на науката, 31 (4), 1996: Mūṣāvijñāna Корица на книгата на Расашастраконтекстна информация

Расашастра (रसशास्त्र, rasaśāstra) е важен клон на Аюрведа, специализиран в химични взаимодействия с билки, метали и минерали. Някои текстове комбинират йогическите и тантрическите практики с различни алхимични операции. Крайната цел на Расашастра е не само да се запази и удължи живота, но и да се даде богатство на човечеството.

Открийте значението на варна в контекста на Расашастра от съответните книги за Екзотична Индия

Jyotisha (астрономия и астрология)

Окраска. 1. Едно от четирите основни подразделения на човечеството в индуизма. 2. Начин на определяне на неизвестни величини в алгебра; различни неизвестни се наричат ​​с имената на различни цветове. Забележка: Varṇa е технически санскритски термин, използван в древните индийски науки като астрономия, математика и геометрия.

(Източник): Уикикниги (hi): Санскритски технически термини Jyotisha корица на книгатаконтекстна информация

Jyotiṣa (ज्योतिष, jyotisha или jyotish) основно се отнася до "астрономия" или "ведическа астрология" и представлява една от шестте допълнителни науки, които трябва да бъдат изучавани заедно с Ведите. Jyotiṣa се занимава с изучаването и прогнозирането на движенията на небесните тела, за да изчисли благоприятното време за ритуали и церемонии.

Открийте значението на варна в контекста на Джиотиша от съответните книги за екзотична Индия

Обща дефиниция (в индуизма)

Varṇā (वर्णा) - Една от петте Apsarās (красиви небесни танцуващи момичета), които бяха изпратени от Индра, за да прекъснат строгата строгост на един светец, наречен Acyuta .i.

(Източник): Библиотека на мъдростта: индуизм

Според древните текстове мъжете се класифицират в четири класа или варнас -

 1. Брахмани (учени / свещеници),
 2. Кшатрии (царе / воини),
 3. Vaishyas (занаятчии / търговци)
 4. и шудри (селяни / работници).

Като цяло, позволено е човек с по-висока каста да се ожени за жена от по-ниска каста, като децата от този брак достигат кастата на бащата. Бракът на човек с по-висока каста с жена от по-ниска каста е отхвърлен, като децата на този брак са извън правилната кастова система и имат по-нисък статус в обществото. По-конкретно, децата, родени от обединението на брахманска жена с кшатрийски мъж, са известни като сути.

В допълнение към четирите касти и смесицата от тези касти, в последните дни, хората, ангажирани в някои обезсмислени призования (като онези, които разпалват животинските кожи), се смятаха напълно извън кастовата система и дори считани за недосегаеми. Те често биват споменавани за нас Чандала, въпреки че това наименование се прилага и за онези, които са извършили тежки грехове.

(Източник): Apam Napat: индийската митология

Varṇa (र्ण): Средства - цвят, Варна се отнася до четирите естествено съществуващи класа на обществото, както са дадени в индуистките писания: брамин, кшатрия, вайшя и шудра.

(Източник): Уикипедия: Индуизъм

Varṇa (वर्ण), системата за класифициране на обществото в различни групи, е тема на много спорове, дебати и обсъждания.Многобройните проучвания на варната запълват пълни лавици и се занимават с огромни детайли. Въпреки това, ние ще изследваме темата от по-широка перспектива, като използваме като референции нашите основополагащи текстове и древни литературни произведения.

Като цяло, varṇa е четирикратна класификация на обществото, основана на отношението и способностите. Текстовете на граматиката ни казват, че думата varṇa идва от корена vṛ-varaṇe , „да избираш“. Според семантичната етимология думатаvarṇa идва от vṛṇoteḥ , „избор“. Това подсказва, че думата първоначално се отнася за самоселекция, точно както в модерните времена избираме кариерния път на нашите предпочитания.

Четирите варианта са:

 1. брахмана ,
 2. кятрия ,
 3. вайся ,
 4. и Шудра .

Освен това, съществуват няколко подгрупи, възникнали от смесването на varṇa s.

(Източник): Индийски факти: Проучване на света на Варна

В будизма

Общо определение (в будизма)

Varṇa (वर्ण, “class”) или Varṇamātsarya се отнася до “егоизъм по отношение на класа” и представлява една от “петте егоизми” ( мацария ), както е определено в Дхарма-сагграха (раздел 78). Дхарма-самграха (Dharmasangraha) е обширен речник на будистките технически термини в санскрит (напр. Varṇa ). Работата се приписва на Нагарджуна, който е живял около 2-ти век след Христа

(Източник): Библиотека на мъдростта: Дхарма-самграха

В джайнизма

Обща дефиниция (в джайнизма)

Varṇa (”र्ण, “color”) се отнася до обекта на cakṣu (око / зрение), който представлява един от “петте органа на чувството” (pañcendriya ), според Tattvārthasūtra 2.19. Познанието, което се получава като се види обектът на знанието, се нарича цвят ( varṇa ). Колко вида цвят има? Те са пет, а именно: синьо, жълто, червено и черно. Каква е формата на органа за окото?Той е под формата на леща ( масура-дала ).

(Източник): Енциклопедия на джайнизма: Tattvartha Sutra 2: категорията на живите

Varṇa (”र्ण, “color”) според Tattvārthasūtra от 2-ри век - “Формите на материята ( пудгала ) се характеризират с докосване (спарша ), вкус ( раса ), миризма ( ганда ) и цвят ( varṇa )”. Какво е значението на цвят ( varṇa )? Това, което се вижда от очите като различен, е цветът. Колко вида цвят има? Има пет вида цвят: синьо, черно, жълто, червено и бяло.

(Източник): Енциклопедия на джайнизма: Tattvartha Sutra 5: Категорията на неживите

Варна (वर्ण "цвят") се отнася до "цвят карма" и представлява един от различните видове  нама , или "тялото вземане (карми)", което представлява един от осемте видове пракрити-бандха (видове иго) : един от четирите вида робство (бандха ) според втория век Tattvārthasūtra глава 8. Какво се има предвид под формата на цветна ( varṇa ) телесна карма?Повишаването на кармите, което дава на тялото цветови атрибути, се нарича цветна карма, която прави тялото.

Съществуват пет вида цветови ( varṇa ) телесните карма, а именно:

 1. черен ( kṛṣṇa ),
 2. син ( nīla ),
 3. жълто ( pīta ),
 4. червен ( rakta ),
 5. бяло ( laukla ).
(Източник): Енциклопедия на джайнизма: Tattvartha Sutra 8: Робство на карми Общо определение на корицата на книгатаконтекстна информация

Джайнизмът е индийска религия на Дхарма, чието учение се върти около безвредността ( ахимса ) към всяко живо същество. Двата основни клона (Дигамбара и Светамбара) на джайнизма стимулират самоконтрола (или,шрамана , "самоувереността") и духовното развитие чрез пътя на мира, за да може душата да достигне крайната цел.

Открийте значението на варна в контекста на общата дефиниция от съответните книги за екзотична Индия

Езици на Индия и в чужбина

Марати-английски речник

varṇa (वर्ण). - m SA цвят, нюанс, нюанс. 2 Клас, ред, племе, каста. 3 Буква от азбуката. 4 Цветът на златото върху пробния камък (като показва неговото качество). 5 В аритметиката. Ко-ефективна.

--- ИЛИ ---

varṇa (वर्ण) .— m (Популярна корупция на vraṇa ) Язва .

(Източник): DDSA : Малоуторски марати и английски речник

varṇa (र्ण). - m Цвят. Клас. Буква от азбуката. Ко-ефективна.

(Източник): DDSA: речник на училището Aryabhusan, маратхи-английски контекстна информация

Маратхи е индоевропейски език, който има над 70 милиона жители на родния език в (предимно) Махаращра Индия.Маратхи, подобно на много други индоарийски езици, еволюирал от ранните форми на Пракрит, който сам по себе си е подмножество на санскрит, един от най-древните езици на света.

Открийте значението на варна в контекста на маратхи от съответните книги за екзотична Индия

Санскритски-английски речник

Varṇa (र्ण) .— [ varṇ-ac Uṇ.3.1]

1) Цвят, нюанс; अन्तःशुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः ( antaḥśuddhastvamapi bhavitā varṇamātreṇa kṛṣṇaḥ ) Me.51.

2) боя, боя, боя; виж वर्ण् ( varṇ ) (1).

3) Цвят, тен, красота; िविक्तवर्णाभरणा सुखश्रुतिः ( viviktavarṇābharaṇā sukhaśrutiḥ ) Ki.14.3; त्वय्यादातुं जलमवनते शार्ङ्गिणो वर्णचौरे (tvayyādātuṃ jalamavanate śārṅgiṇo varṇacaure ) Me.48; R.8.42.

4) Виж, лице; मध्यस्थवर्ण इव दृश्यते ( madhyasthavarṇa iva dyyate ) Madhyamavyāyoga 1; किं त्वं शङ्कितवर्ण इव ( Kim tvaṃ śaṅkitavarṇa Iva) Chārudatta 4; ातिका परशङ्कितवर्णेव दृश्यते ( avadātikā paraśaṅkitavarṇeva dśyate ) Пратима 1.

5) Клас от хора, племе, касти (особено прилагани към четирите главни касти, брахмана, кхатрия, вайся и шудра );र्णानामानुपूर्व्येण ( varṇānāmānupūrvyeṇa ) Vārt; न कश्चिद्वर्णानामपथमपकृष्टोऽपि भजते ( на kaścidvarṇānāmapathamakakṛṣṭo'pi bhajate ) ..5. 1;R.5.19.

6) клас, раса, племе, вид, вид; както в सवर्णम् अक्षरम् ( savarṇam akṣaram ) ; ्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णतां गतम् ( brahmaṇā pūrvasṛṣṭaṃ hi karmabhirvarṇatāṃ gatam ) Mb.12. 188.1.

7) ( а ) писмо, характер, звук; न मे वर्ण- विचारक्षमा ्टिः ( на мен varṇa- vicārakṣamā dṛṣṭiḥ ) V.5; Ki.14.3. ( Б ) една дума, сричка; SD9.

8) слава, слава, знаменитост, слава; राजा प्रजा- रञ्जनलब्धवर्णः ( rājā prajā- rañjanalabdhavarṇaḥ ) R.6.21.

9) Добро качество, заслуги, добродетел; त्रिवर्णा वर्णितास्माभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ( trivarṇā varṇitā'smābhiḥ KIM bhūyaḥ śrotumicchasi )Bhāg.11.3.16.

1) Хвала; स्वगुणोच्चगिरो मुनिव्रताः परवर्णग्रहणेष्वसाधवः ( svaguṇoccagiro munivratāḥ paravarṇagrahaṇeṣvasādhavaḥ ) Śi.16. 29.

11) Рокля, украса.

12) Външен вид, форма, фигура.

13) Плащ, мантия.

14) Покритие, капак.

15) Ред или подреждане на тема в песен ( gītakrama ); अभिध्यायन्वर्णरतिप्रमोदानतिदीर्घे जीविते को रमेत (abhidhyāyanvarṇaratipramodānatidīrghe jīvite ko rameta ) Kaṭh.1.28; .5पात्तवर्णे चरिते पिनाकिनः ( upāttavarṇe carite pinākinaḥ ) Ku.5.56 „празнува в песен, направи темата на една песен“.

16) Кутиите на слон.

17) качество, собственост; जङ्गमानामसंख्येयाः Актуализации जातयः ेषां विविधवर्णानां कुतो वर्णविनिश्चयः ( jaṅgamānāmasaṃkhyeyāḥ sthāvarāṇāṃ ca jātayaḥ | teṣāṃ vividhavarṇānāṃ kuto varṇaviniścayaḥ ) || Mb.12.188.9.

18) Религиозно спазване.

19) Неизвестно количество.

2) Номерът „едно“.

21) Прилагане на ароматизирани унгвенти към тялото.

22) Злато.

23) Музикален режим.

-Rṇā Cajanus Indicus (март tūra ).

-rṇam 1 Шафран.

2) Цветен унгвен или парфюм.

Производни форми: varṇaḥ (वर्णः).

(Източник): DDSA: Практическият санскрит-английски речник контекстна информация

Санскрит, също написан संस्कृतम् ( saṃskṛtam ), е древен език на Индия, обичайно разглеждан като баба на индоевропейското езиково семейство. В тясна връзка с Пракрит и Пали, санскритът е по-изчерпателен както в граматика, така и в термини и има най-обширната колекция от литература в света, много надминаваща нейните сестрински езици гръцки и латински.

Открийте значението на варна в контекста на санскрит от съответните книги за екзотична Индия


Посочени са 53 книги и истории, съдържащи Варна-upadiṣṭā ime varṇā много извадки на английски език и 15 научни статии, изброени по-долу.

Agnivarna
Агнивара (्निवर्ण). A. [agneriva varṇo yasya] на цвета на огъня; горещ; огнена; Върнете се в началото ...
Varnashrama
(4) касти и етапи от живота; र्णाश्रमाणां गुरवे सवर्णी िचक ...
Varnadharma
Вардахарма (ṇर्णधर्म). - особените задължения на кастата. Формулируеми форми: varṇadharmaḥ (र्णधर्म ...
Meghavarna
1) Meghavarṇa (मेघवर्ण) - Герой в историята на Панкантатра. (Виж под пантакантра) .2) Мегх ...
Krishnavarna
Ṛṣṇ. Ṇ (कृष्णवर्ण). - 1) черен цвят. 2) Име на Раху. 3) a raūdra; विडूरुङ्घ्रिश्रितकृष्णवर् ...
Varnamala
Varṇamālā (र्णमाला). - азбуката. Varṇamālā е санскритско съединение, състоящо се от термините va ...
Varnasamhara
Varṇasaṃhāra (वर्णसंहार) - сбор от различни касти. Формулируеми форми: varṇasaṃhāraḥ (र ...
Ekavarna
Ekavarṇa (कवर्ण). A. 1) с един цвят. 2) идентични, еднакви. 3) от едно племе или каста. 4) включва ...
Raktavarna
Raktavarṇa (रक्तवर्ण). червен цвят. (-rṇaḥ) 1 червено. 2) насекомо от кохиниал. (-rṇam) злато ....
Suvarnavarna
Suvarṇavarṇa (सुवर्णवर्ण) .— Име на Viṣṇu. Формулируеми форми: суваравашаḥ (ुवुवणवणः).
Caturvarna
Caturvarṇa (र्वर्ण). - 1. четирите класа или касти на индусите; т.е. ब्राह्मण, क्षत्रिय, ...
Varnakrama
Varṇakrama (र्णक्रम). - 1) реда на касти или цветове. 2) азбучен ред или подредба.
Varnavritta
- измервателен уред, регулиран от броя на сричките, които съдържа (opp. Mātrāvṛt ...
Varnadhvan
Varṇādhvan (र्णाध्वन्) или Varṇādhvā или просто Varṇa се отнася до един от шестте adhvans се ...
Varnaviparyaya
- заместването или промяната на буквите; (bhavet) Синхронизирайте се ...

Подходящ текст

Търсенето намери  или Varṇa. Можете също да кликнете върху пълния преглед, съдържа53 книги и истории, съдържащи Варна, Varṇāщ текстови извадки на английски език. По-долу са преките връзки за най-подходящите статии:

Мандукя Упанишад (Гаудапа Карика и Шанкара Баша)

Mandukya Karika, стих 4.60 <[Глава IV - Алаташанти Пракарана (Угасване на бранда)]

Mandukya Karika, стих 3.16 <[Глава ІІІ - Адвайта Пракарана (Недвойственост)]

Покажи изглед

Манусмрити с коментара на Медхатитите (от Ганганатха Джа)

Стих 2.25 <[Раздел VII - Обобщаване]

Стих 12.70 <[Раздел IX - Подробности за преселването]]

Стих 11.150 <[Раздел XVII - Издирване за греха на вземането на забранена храна]

+ Още 6 глави / визуализация

Марканея пурана (от Фредерик Идън Паргитър)

Брихад Бхагаватамрита (от Шрила Санатана Госвами)

Стих 2.6.154 <[Глава 6 - Абхиша-лабха: Постигането на всички желания]

Стих 2.4.141 <(Глава 4 - Вайкутха: Духовното царство)

Стих 2.3.24 <[Глава 3 - Бхаджана: Поклонение]

+ Още 6 глави / визуализация

Heimskringla (от Snorri Sturlson)

Шри Бхакти-расамрита-синдху (от Шрила Рупа Госвами)

Стих 1.2.11 <[Част 2 - Практическо служене (садхана-бхакти)]

Стих 2.3.47 <[Част 3 - Принудителни екстатични изрази (sattvika-bhāva)]

Стих 1.2.68 <[Част 2 - Практическо служене (садхана-бхакти)]

..

Шактизъм (философия на Шакта)

Varṇa (वर्ण) или Varṇādhvā във философията на шактизма се посочва като един от шестте adhvans за пречистване по време на ритуала ktaākta, описан в āрадатилака-тантра, глави III-V. Те са най-важните шактаси, защото придават божественото знание за унищожаване на злото.

 

а)

На Варнас са mātṛkā букви.***

Web Analytics