ДРЕВНОТО СЪКРОВИЩЕ НА БАКТРИЯ - 21, 618 ЗЛАТНИ И СРЕБЪРНИ ПРЕДМЕТА

Древни градове на Балхара в ІV в. пр.н.е. (По N. Sims-Williams – New Light on Ancient Afganistan, London 1999). Това с само част от тъй наречените"Хилядата градове"  на Първата самостоятелна древната българска държава Балхара 

.

Най-старата българска държава е била в подножията на Памир и Хиндукуш - държавата, която индийците и арабите са наричали Балх и Балхара, а гърците - Бактрия. В дълбоката античност Балхара е считана за едно от най-прочутите царства в Азия. Гръко-бактрийското елинистично царство е създадено по-късно в 255 г. пр.Хр. и просъществува до Х век от н. е.
Областта Бактрия или царство Балхара, обхваща територии от днешен Афганистан и днешна Индия, в подножието на Хиндокуш и Памир, до бреговете на Оксус (Амударя). Древните историографи Агатий Миринейски, Теофилакт Симоката и Михаил Сирийски посочват планината Имеон и царството Балхара (Бактрия) като родина на древните българи
.Тя е държавата от която са водили произхода си множество знаменити герои и царе, които дори след преселението си в Индия са наричали себе си с името БАЛХ-АРИ /бълг-ари/; това си име запазва народът, който под натиска на нашественици му се е наложило да се установи в нови земи в Средна Азия, Прикавказието и Дунавска Бълг-ария.

.

Ритуална чаша с 8 орела, изработена от електром (сплав от злато+сребро) -
2-3 хилядолетие пр. Хр. в Балхара

.

Така нарченият материал Електром (сплав от злато и сребро), е една от древните загадки на историята. Смята се че първи са го използвали Лидииците и Египтяните, но изключително древни находки от такъв материал се намират в Бактрия. През средновековието византииските императори от династията Комнин, са сечели монети от този материал. Злато-сребърната сплав е позната и за траките, по земите им са намерени над 80 сервиза за пиене от благородни метали.
Също така е ясно указано, че българите са го използвали в своите ритуали в капищата. Иранският учен  Шапур Сурен-Пахлав, твърди, че в гробовете на азиатските скити (наричани в древността българи) са намирани дребни украшения от електром. Това е още едно сигурно потвърждение, че българите имат старинен произход, тъй като е немислимо, през историческа епоха като 520 година, византийците да ни обучават как да създаваме такава сплав. Единствено възможното е, че българите са си донесли тези знания в Балхара от тяхната далечна прародина на Балканите, където още през VІІ хил. пр. Хр. техните предци ариите и траките са обработили първи света златото и са равили първата цивилизация в Европа.

.

"Бактрийската Корона" (част от "The Bactrian gold"), когато предците на българите са били част от населението на Балх (Бактрия). Короната е украсявала главате на погребана жена през 1 век от н.е. до  вожд, който е погребан с коня си, според публикацията.

 
Главните предмети от Бактрийското съкровище (The Bactrian gold) са намерени в провинция Йовзян в няколко гроба в местността "Тиллия тепе", както се представят на "номадски вожд", погребан с коня си и жените си, ок. 1 век от н.е. Антропологичния анализ на черепа на "номадския вожд" е определен като европеид, от скитски произход?!
Предметите са най-разнообразни, т.е. сборно е съкровището, датирани са от 3 столетие пр. Хр. - до 1 век от н.е. когато българите са били все още мнозинството от населението на Бактрия. 
.

Златно колие с врадени минерали

.

Проф. Масуди съобщава, че има общо 21, 618 златни и сребърни предмета. Дарено е на музея в годината на откриванетои му. След 1979, от Националният Музей в Кабул, изчезват стотици артефакти, което бележи високата степен на дезорганизация на днешен Авганистан.
След 2001, иманярите замразяват своята дейност. "Във време на война, дори те не смеят да излязат от безопасните места, и това иронично спаси историческите места", казва Юлиан Леский, работеща в една от фундациите за запазване на Афганистанското културно наследство. 

Продължилите повече от две десетилетия военни конфликти имаха катастрофален ефект на държавните богатства и богатия и уникален културен и исторически запас. Но някои древни предмети оцеляха..

.

Обици във формата на мъж между два дракона във формата на древния знак ІYІ 

  (изработени са с: turquoise, garnet, lapis lazuli, carnelian).

.
Между оцелелите са и най-ценните - "Бактрийската златна колекция". Скривалището на тези предмети е било под известния "хълм на златото", или "Тилиа-тепе", където то е стояло заровено повече от 2100 години, докато съветски археолози го откриват малко преди започването на конфликта в 1979 г. Две десетилетия по-късно това съкровище бе показано през 2003, за да опровергае страховете, че е било окрадено по време на войната. 
Директорът на Афганистанския исторически музей проф. Масуди, казва, че тази колекция съдържа стотици образци на най-висша цивилизация, в областта на бижутата, погребалните орнаменти, лични предмети и много други. 

.Бактрийска богиня с характерния арийски символ на

челото - биндито, третото око на знанието.

.

.
Златен венец от колекцията "The Bactrian Gоld" 

.. 
   Символи откривани върху прабългарски предмети и върху "плочата на Кибела" от Гръко-Бактрия, днес част от "Тhe Bactrian gold" (ок. ІІІ век пр. Хр.)

-

Колесница от "The Bactrian gold". Древните арийци-предци на траките и българите са наричани "колесничари. И другите находки, потвърждават ненадминатото им ювелирно изкуство.

.

.

.

Златна купа - 2 500 г. пр. Хр.

.

 "Знаменитите „бухарски” рубини, принадлежали на хан Тамерлан

 .

Конникът "Мадара" в Афганистан 

.

Източник: Златото от Бактрия, автор на текста: gepard96  30.10.2011,

побор на снимките и оформление на публикацията: Н. Увалиев

.

Към Древното бъларско съкровище от Наг Сент Сан Миклош

.

Web Analytics