Рецензия на доц. дин Веселина Вачкова и проф. Йордан Детев за доклада на Николай Увалиев в Х Научна конференция на СУ - Варна 2019 г.

РЕЦЕНЗИЯ

.

от доц. дин Веселина Вачкова - преподавател по Средновековна история в НХА, директор на Музея в Перущица, член кореспондент на БАНИ

и проф. Йордан Детев - председател на "Международната фондация за българското културно наследство" - София и преподавател в СУ - София по Визуална технология.

 

За Творческия проект на Николай Увалиев

"Така наречената Варна" - 

ЛЕГЕНДАРНОТО ЦАРСТВО НА БЪЛГ- АРИТЕ, НАЙ-ДРЕВНО В ЕВРОПА

Разселенията на поколенията им в Европа и Азия от преди 10 000 години и завръщането им

в Първородната халколитна Бълг- Ария през 680 година

.

Проектът с последователна и добросъвестна хронология проследява Съдбоносните за българите събития. От праисторията до наши дни проектът е потопен в модерна среда - платформата за изграждане на професионални социални мрежи Ning и се явява първи опит у нас да се приложи виртуалната публичност за създаване на виртуална библиотека, наречена от Увалиев „Паметта на българите“. Използвайки за основа почти всички екстри, които интернет инструментите предлагат, той представя в текстоввве, изображения и видео и статии от автори, които са привлекли вниманието и одобрението му и са били припознати и дообработени от него като съставител.

Оттук произтича един проблем – как да запазим екстрите на тези виртуални публикации? Нашето предложение е да се подготви сборник, в който статиите да бъдат издадени с едно придружаващо приложение за мобилни устройства. познато на света днес, като „разширена реалност“. Само тогава Увалиев ще бъде правилно ситуиран и всестранно уважен в неговите усилия да открие чрез видео, картини, звукови файлове и други екстри, които добре служат в тази виртуална памет на българите и да присъстват и в нейното книжно издание.

Сред силните страници, които отскоро са се появили, веднага ще изтъкнем опита да се прочете наново историята за раждането на писмеността и на народите по нашите земи, които да се класифицират като остарели и неточни наименованията „индоевропейски“, а да бъдат "евроазийски". Както и старанието да се привлекат някои модерни генетични изследвания в полза на древния произход на местното Палеобалканско население.

Много добре е, че Увалиев дава изказвания, оценки и научни статии от чужди автори за разпространение и утвърждаване на тази, нека я наречем най-сетне с правилното й име, предпотопна цивилизация на Европа.

Както той и ние изразяваме становище, че на основата на научни анализи от Бълг-Арите започва началото на древната култура, донесла нова епоха в живота на човечеството. Той умело обедини научните скрижали - могилните археологични обекти у нас; древните ни традиции и поверия; и хилядите погребални дара, открити във Варненския халколитен некропол, за да изгради тезата си, че потопът преди около 7560 години е превърнал Сладководното езеро в Черно море и на дъното му е уникална древна цивилизация.

Намираме за особено ценни личните спомени на Увалиев като журналист във варненска телевизия на БНТ. Той разказва по уникален начин за уникалното събитие -  откриването и всемирното значението на Варненския енеолитен некропол. Този личен разказ и емоции, вплетени в неговите статии, заслужават разгръщане в ново издание, както дори и във нов документален филм по негов сценарий за значението на Варненския некропол в световната история. Той има какво да разкаже и за работата си като технически ръководител при изграждане на подводната основа на първия кей на пристанище Варна-запад.

Старанието на Николай Увалиев да се посвети и утвърди вълшебната енеолитна цивилизация в българските земи, заслужава всестранна подкрепа. В световен археологически план подобна култура не е известна. В този контекст, макар и на друго място, следва да се изтъкне, че изложбата „Изгубеният свят на Стара Европа (Ню Йоркски университет, 2009) е ЕНЕОЛИТНА изложба от Варна, част от Румъния и Молдова.

.

Гр. София, 27/10/2019 г.

До Координатора Съюза на учените - Варна
тел. 052/978 576
http://www.su-varna.org/

.

Web Analytics