НАГРАДА "БАЛКАНСКО РОДОЛЮБИЕ" 2013

.

Резултат с изображение за текс техника лого

.

ФИРМА ТЕКС-ТЕХНИКА ООД РАЗВИВА ДЕЙНОСТТА СИ ОТ 1997 ГОДИНА И Е С МНОГОГОДИШЕН ОПИТ В ОБЛАСТТА НА ШИВАШКАТА ИНДУСТРИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ

.

.

 Сградата на бизнес центъра на Текс -Техника, София, бул. Професор Цветан Лазаров,

N. 33, ет. 5, офис 17


ВИЗИТНА КАРТИЧКА

„Текс-Техника“ е добър, грижовен и достоен партньор

за всеки наш клиент. 

Философията ни е и трайни ще е: Клиентите и партньорите ни от България и съседните й страни, закупили чрез „Текс-Техника“ машини, CAD/CAM системи, софтоерни и хардоерни услуги, получили възложените ни за изработка облекла,  всички да имат минимум разходи и безпокойства и всички да получат максимален резултат и удовлетворение от бизнес връзките си с нас.

Фирмата бе и ще бъде начело при усвояването на всека новост в нашата и в други индустрии, свързани с нея, във внедряване на IT технологиите, в динамично променящия се пазар и при участие в съвместни проекти на ЕС.

Стратегическата цел на Текс-Техника“ е да има водеща роля и да увеличи продажбите си на продукти и услуги на българския пазар и в съседните държави. Затова постоянно разширяваме асортимента на предлаганите софтуеър и хардуеър и на свързаните с тях услуги, географския обхват на дейността си, както и на предлагане изделия в нови сфери - мебелна, автомобилна, кожарска, обувна, на техническия текстил и в други индустрии.

Най-новият цех на фирмата неотдавна бе открит в Елин Пелин за сухи смеси по гръцка рецепта за производство на разнообразни сладкиши. Обзавеждането е на най-високо технологично равнище и от там седмично се изнасят 35 тона за Гърция.

Както досега и в бъдеще ще бъдем в помощ при възникнал взаимен проблем, за да не пропиляваме драгоценното си време  Бизнесът е спорен, когато имаш коректни партньори.

Животът е хубав, когато имаш красиво ушита дреха и получиш доброкачествена продукция!

.

И преди бях чел и чувал добри думи за фирма "Текс техника" и за нейните ръководители - Николаос Кафандарис и Ангелина Лефтерова. Но сега, когато прелиствам впечатленията си от посещенията ми, с приятно чувство установявам, че действителността там надхвърли моите очаквания.

Като имаме предвид, че всяко добро дело започва с идеята, ще се върнем 20 години назад, когато тази промисъл завладява съзнанието на Николаос Кафандарис. 

Но да превърнеш идеята в живо дело, се иска да имаш освен амбиция и да имаш широк кръг от знания по специалността. Той ги има и ги доразвива в Германия, за което завинаги остава благодарен на своите учители. Започва като представител на немски машини за автоматизиране на шивашкото производство.  

Когато на практика пожелава да реализира идеята си за изграждане на шивашки цехове, действителността в Гърция и в България го поставя на изпитание. Гърция е обхваната от остра икономическа криза. България все още извършва прехода от планов социализъм към пазарна икономика. Благодарение на каления си характер, твърда воля и професионални умения, успява да преодолее затрудненията. Като гъби след дъжд започват да никнат цехове в София - два, Гоце Делчев, Дупница, Перник, село Лозен, Елин Пелин и другъде, където дава препитание на хиляди българи - представители ня така наречената средна класа, която според него е "гръбнакът на всяка държава". 

.

Тези, които го познават добре, казват, че е делови човек, притежаващ дарбата да познава и разбира хората, да ги увлича и вдъхновява при изпълнение на производствените им задачи.

Това се отнася за всички и конкретно за най-вярната му последователка инж. Ангелина Лефтерова, която е истински двигател на общите им стремления за просперитет и успехи на фирмата. Те заедно обсъждат, с общи усилия преодоляват проблемите, заедно реализират делата на фирмата. И естествено и заслужено е, заедно да се радват на  успехите.

А пословична е справедливостта на двамата, казват за тях, когато постигнатото трябва да се подели. "В нашата фирма се спазва моралният принцип: Всеки е отговорен и допринася за реализираните резултати и всеки трябва да получи според заслугите си - каза инж. Ангелина Лефтерова.

Пожелах казаното от нея да се измери с цифри и факти. От справката в счетоводството установих, че през времето на своето съществувание фирмата винаги е била във възход. Тези добри икономически резултати винаги са давали положително отражение при заплащането на труда на работниците и специалистите. При проведената кратка журналистическа анкета с няколко дълго годишни шивачки в цеха, те споделиха, че не си спомнят да се е случвало да не са получили навреме заплащането си. Даже с гордост казаха, че техните заплати са по-високи от средната заплата в България. Оказа се, че конструктор-моделиерите имат по-високи възнаграждения от колегите им в банките, които работят и те с IT технологии.

- Ние създадохме софтуерен конструкторен инструмент за проектиране и изрязване на разнообразни облекла, който замени древната шивашка ножица и спомага за икономия на време и материали. Нашия софтуер и хардуер е от ново поколение и смея да твърдя, че е по-добър от съвременните марки и се търси от нашите клиенти - каза ми Зорница Найденова. 

.

Може би се питате, как изглежда Николаос Кафандарис? На вид е строен. В действията си - енергичен. Лицето му излъчва благородство. Умът му е пъргав и бързо те убеждава в логическите си намерения. Не го попитах на колко години е. Но съм убеден, че е на много, на много години. Да, да - защото не е важно колко си живял, а на колко хора добрини си дал!

.

Резултат с изображение за текс техника оод

Един от работните шивашки цехове на Текс - Техника

След посещенията си накрая добих впечатление, че между работници и ръководители наистина има знак на равенство между понятието  "всичко – от всички, за всеки" и то не само на думи, а на дела. 

Затова накрая си тръгнах с предчувствието, че във фирма "Текс - техника"

 Най-хубавото предстои! 

.

София, бул. Професор Цветан Лазаров,

N. 33, ет. 5, офис 17

029731594, 029929499, 028681512
029784394
.

.

Web Analytics