"Живият пламък" на "Родолюбие" 2014 година горя в София

Наградените участници и техните ръководители в ХХ Национален фестивал за патриотичната песен "Родолюбие"

.

Националният фестивал за патриотичната песен за млади изпълнители "Родолюбие" става все повече популярен в страната. Неговите цели са разпалване на родолюбиви чувства, издигане на националното самочувствие и самосъзнание, популяризиране на българската песен с патриотична насоченост; откриване и изява на млади таланти в певческото изпълнителско изкуство.

.

Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерството на образованието и науката. Провежда се обикновено в средата на месец април в Театър Дом - паметник - Панагюрище. Фестивалът има конкурсен характер и в програмата му участват индивидуални изпълнители, дуети и певчески формации до 15 души, разделени в три възрастови групи: I група – І - ІV клас; II група –V-VІІІ клас и III група - ІХ - ХІІ клас.

В конкурсната програма индивидуалните изпълнители и вокалните формации участват с две песни. Първата песен задължително трябва да бъде  с патриотично съдържание за родината, за семейството, за родната природа. Втората песен може да бъде патриотична или забавна. Не се допускат автентични народни песни. Времетраенето на всяко изпълнение е до 6 минути общо за двете песни. Стилът на песните е близък до оригинала и съобразен с целите на фестивала.

Специалната награда на Десетия национален фестивал за българска патриотична песен "Родолюбие" 2014 - Панагюрище "Живият пламък" бе връчена на 13 април на официалната церемония за награждаване на отличените изпълнители. Носител на "Живият пламък" тази година е Йоанна Динева с музикален ръководител Галина Ташева от 144 Средно общообразователно училище "Народни будители" - София.  Наградата бе връчена от председателя на Организационния комитет на фестивала и заместник-кмет на община Панагюрище г-жа Галина Матанова.

.

Наред със специалната награда бяха връчени и наградите на Община Панагюрище - на Вокална група "Будители" с музикален ръководител Галина Ташева от 144 Средно общообразователно училище "Народни будители" - София; наградата за музикален ръководител на името на Анна Главчева - на г-жа Галина Ташева от 144 Средно общообразователно училище "Народни будители" - София; награда за сценична реализация - на Надежда Ковачева от Обединена школа по изкуствата "Евгений Зумпалов", Панагюрище - музикален ръководител Нона Немигенчева; награда на детското жури (в състав Екатерина Предьова, Рая Шентова и Иван Бондар) - на Веселин Димитров от Велинград с музикален ръководител Йорданка Казалиева; награда на Обединен детски комплекс, Панагюрище - на дует Сонай Юсеин и Иванка Среткова от Велинград с музикален ръководител Юлиана Ковачева; награда на "Асарел-Медет" АД - на Виктория Манева от Обединена школа по изкуствата "Евгений Зумпалов", Панагюрище - музикален ръководител Нона Немигенчева.

Награда на Ротари клуб, Панагюрище за най-малък участник от Панагюрище - на Александра Кънева от Обединен детски комплекс с музикален раководител Стефка Стефанова; награда на Сдружение на предприемачите, Панагюрище - на дует Виктория Върбанова и Константин Велев от Пловдив с музикален ръководител Ирена Велева; награда на "Макро Вю Ендоскопи Оптик" АД - на Светозара Крайчева от Обединена школа по изкуствата "Евгений Зумпалов", Панагюрище - музикален ръководител Нона Немигенчева.

Награда на "Оптикс" АД - Даниел Николов от Стара Загора с музикален ръководител Надя Тончева; награда на "Бунай" АД - на Вокална група "Звънче" от Обединен детски комплекс, Панагюрище с музикален ръководител Стефка Стефанова и награда на Общински младежки парламент, Панагюрище (професионален микрофон) - на Мария Финджикова от Обединена школа по изкуствата "Евгений Зумпалов", Панагюрище - музикален ръководител Нона Немигенчева.

.

Момент от закриване на фестивала

.

Източник: Сайта на Община Панагюрище

.

Към Панагюрище - град с богата история,

предприемачески дух и обаятелна красота 

Web Analytics