Идея на Варненската търговска камара и създаването на Икономическия университет – Варна

Икономическият университет – Варна е първото българско висше търговско училище, създадено на 14 май 1920 г. от Варненска търговско - индустриална камара 

.

През есента на 2014 година се навършиха 100 години от построяването на сградата на Икономически университет – Варна. Разположена в центъра на Варна, сградата на Ректората е сред символите на града. На 29 май пред хотел "Черно море" беше официално открита изложба посветена на 100-годишнина от построяването на сградата с посвещение "С академични традиции в бъдещето".

Изложбата на открито бе разположена на бул. "Сливница" пред хотел "Черно море" през юни 2014 г. Бяха представени интересни фотоси на документи представящи миналото на университета, настоящето и част от визията на Академичното ръководство за бъдещето му развитие. В продължение на няколко месеца са изследвани стотици документи, факти и фотографии. В 16 табла е представена идеята за първото  в България Висше търговското училище, на което е наследник днес Икономически университет – Варна.

След Освобождението, Варна се формира като първи търговски град на Княжество България. Многото търговски фирми се нуждаели от подготвени търговски кадри и за това в края на XIX век Варненската търговско-индустриална камара обмисля откриването на средно търговско училище. Много са дейците, които участват и подкрепят създаването на първото Висше търговско училище - арх. Никола Лазаров - създател на проекта за сградата на Търговското училище, Атанас Буров - член на комитета за построяване на зданието на Търговското училище, предприемача Слави Димов, Коста Ранков - председател на Варненската търговско-индустриална камара 1913-1920 г., Константин Генов - председател на Варненската търговско-индустриална камара от 1920 г., Кирил Шиваров  и много други.

Основният камък на зданието е положен в Деня на независимостта 22 септември 1911 г. в присъствието на министър председателя Иван Евлогиев Гешов, на негово Високо Преосвещенство митрополит Симеон, членове на Камарата и много варненски граждани.

Кирил Шиваров декорира главното лице (фронтона) на Ректората на университета и страничните фасади на сградата, като пластически изразява и подчертава нейното функционално предназначение в хармонична връзка с архитектурно - художествения облик. Фасадата на официалния вход на университета е увенчана с монументална пирамидално композирана, алегорична скулптурна група.  Две фигури - богът на търговията Меркурий и алегория на Науката са приседнали отстрани на голяма земна сфера. Тази композиция внушава характера, целите на обучението и допринася за респектиращия с представителността си вид на сградата. Кирил Шиваров е сред най - активните творци, които модернизират облика на тогавашния български град.

Първият ректор на Висшето търговско училище е радетелят за неговото създаване, проф. Цани Калянджиев. Роден е в Лясковец през 1866 г. Завършва гимназия във Варна, учи техническа химия в Московското императорско училище, завършва университета в Цюрих. Пет години живее в САЩ. През 1904 г. Цани Калянджиев е поканен от Варненската търговско-индустриална камара да помогне за създаването на средно търговско училище в града.

Правилникът, учебните планове и първите учебни програми на Висшето търговско училище са съставени по аналогична нормативна материя на Берлинското висше търговско училище, което има репутацията на най-модерното за времето си в цяла Европа.

 След построяването, сградата се използва от Варненската търговско -индустриална камара за организиране на изложби и панаири. В залите от 1922 до 1940 година са представени Мострената промишлена изложба, Варненската международна мострена изложба, тя всъщност е първия мострен панаир в България.

 .

Момент от откриването на изложбата. От ляво на дясно са Иван Табаков - председател на Варненска търговско-индустриална камара, проф. дин Бойко Атанасов - ректор на Икономически университет – Варна в периода 1999 г. - 2003 г., настоящият ректор проф. дин Пламен Благов Илиев, Антония Йовчева - директор на дирекция "Култура и духовно развитие" към Община Варна, и Ламбрин Сотиров - председател на обществения съвет по култура към Община Варна, издател и основател на музея на старата фотография - „Стара Варна“. 

.

Към Началната страница на сайта

на Варненската търговско-индустриална камара

Web Analytics