.

.

АРИЙЦИ, ТРАКИ, БЪЛГАРИ - ЕДИН НАРОД,

ЖИВЯЛ В ЦАРСТВОТО НА РАЗУМА

.

 света има много царства. Но Царството на разума е само едно. То се е намирало край голямото Сладководно езеро, в страна наречена Ария. Дълго време този легендарен народ имал цветущо съществуване, бил е един от най-могъщите в древността и е създал най-древната цивилизация на Европа. Но трагична съдба го сполетяла, когато Черноморският потоп преди 7560 години е залял чудно красивите му градове и плодородните му земи и го принудила да се засели в чужди обиталища. През хилядолетията е преживял и възходи и падения, преодолял е трагични събития, но още от първите дни на произхода си, при дългите си преселения и когато се завръща в древната си свята родина Дунавска България през 680 година и днес с гордост се нарича Бълг-Арин!

.

Карта на древната Ария,
където нашите далечни предци арийци-траки-българи, свързани от наследствените си вечни гени, близкия си език, расов вид и традиции, са живели заедно от време на халколитната епоха. "Страната Ария по-късно е наречена Тракия", твърди бащата на историята Херодот, най-старото име на мидийците-траки е арийци - Her.VII.62. И от Стефан Византийски знаем, че Ария е най-древното название на Тракия - “Етника”, St.Byz. стр. 316. Същото мнение имат Йорданес, Страбон, Стафонос, Софокъл и други автори. Като имаме предвид, че терминът ариец-аrуа आर्य е от санскрит и според Етимологичният речник има значение „благо-роден“, произлязъл от земята на блаженството, ще добием представа как е била зачитана изначалната родина на арийците на Балканите. 
Там, където от Боговете е

"СЪЗДАДЕН НАЙ-ПРЕКРАСНИЯТ И БЛАГОРОДЕН РОД МЕЖДУ ХОРАТА"

Оригиналът: "История на Атлантида" глава 2, стр. 15-16

Сведение за този род първи ни дават най-просветените египетски жреци в "Разказ на стария Критий", ( гръцки  политик, философр и един от Тридесетте тирани, в Атина, около 460 † 403 г. пр. Хр.) Този достоверен летопис, ще ви убеди, че се отнася за древните арийци-траки, пелазги-българи, живели според египетските жреци преди 9000 години по днешните земи на България и Балканите.

.
Критий и неговите приятели. Изт. Музея в Атина
.

"Разказът на стария Критий"

.

ма в Египет голям град наречен Саис, откъдето бе и цар Амазис. За жителите му основателка на града им е богинята по египетски на име Нейт. а по елински Атина. Те са много приятелски разположени към атиняните и твърдят, че по някакъв начин са роднини с тях. Когато Солон отишъл именно там, му оказали извънредно големи почести и когато започнал да разпитва за старите работи най-сведущите от жреците по тези въпроси, открил, че и той самият, и изобщо който и да е друг грък не знае, така да се каже, нищо. Когато веднъж поискал да ги наведе към разговор за старите работи, започнал да разказва най-старите предания в нашия град за Фороней, смятан за първия човек, за Ниоба, как след потопа останали живи Девкалион и Пира, за родословието на тяхното потомство и се опитал по събитията, за които разказвал, да сметне годините. Тогава един от жреците, много, много възрастен човек, казал: “Солоне, Солоне, вие гърците сте вечно деца. няма грък старец.“ Като чул това, Солон рекъл: “Какво разбираш под това?“ “Млади сте - отвърнал той, - по душа всички. В душите си вие нямате никаква древна представа, получена от древни предания. нито побеляло от времето знание.

А причината за това е следната. Много пъти и по различен начин е имало и ще има големи унищожавания на хора. най-често чрез огън. както и по хиляди други по-малки начини. При вас се разказва как някога синът на Слънцето Фаетон впрегнал бащината си колесница, но понеже не могъл да я кара по бащиния си път, изгорил всичко по Земята и сам загинал, поразен от мълния - това се разказва под формата на мит, а истината е, че на големи интервали, от време на време става отклонение на телата, движещи се по небето около Земята, и тогава всичко на Земята загива от голям огън. В тези случаи онези, които живеят по планините, по високи места и в сухи области, загиват повече, отколкото тези. които обитават край реките и моретата. На нас Нил ни е спасител, и в други случаи ни е спасявал с разлива си от това бедствие.
Когато пък боговете, прочиствайки Земята, я потопяват във води, говедарите и овчарите по планините се спасяват, а градовете по вас биват отнасяни от водата в морето. А в нашата страна нито тогава, нито друг път водата се е стичала отгоре по равнините, но обратно - водата по природа изцяло се изкачва отдолу. Поради тези причини се твърди, че у нас са се запазили най-древните предания, а в действителност във всички места, където няма извънмерен студ или извънмерна горещина, повече или по-малко съществува човешки род.
И каквото сме чули да се е случило при вас, тук или на друго място като особено славно. значително или различно в дадено отношение събитие, всичко от край време стои записано в храмовете ни и споменът за него е запазен. А у вас и у другите народи всякога, когато се случва нещо да бъде уредено и запазено за нуждите на държавите, то отново на определени интервали като някаква болест ви връхлита небесният поток и оставя от вас живи само неграмотните и невежите, така че вие отново ставате млади като новородени и не знаете нищо от това, което се е случило в древни времена и тук, и у вас.
Така че вашите родословия, които ти сега разказа, Солоне. не се различават много от приказки за деца - вие помните един потоп на Земята, а са се случили много други беди преди него и това не знаете.

Във вашите древни земи е бил създаден най-прекрасният и благороден род между хората

от който произлизате и ти и целият ви днешен град, понеже се е запазило малко от тяхното семе. Но това е останало неизвестно за вас, понеже оцелелите са измрели в течение на много поколения, без да запазят гласа си чрез писмеността.
Действително, Солоне, някога, преди най-големия унищожителен потоп, сегашният град Атина е бил най-добър във военното дело и във всичко е бил изключително добре устроен със закони. Разказва се, че в него са били извършени най-прекрасни дела и че е имал най-добрата държавна уредба от всички, за които сме чували под небето".
.
Като чул това, Солон казал, че много се учудил и настоятелно помолил жреците да му разкажат всичко най-точно и поред за неговите съграждани.
‘'Няма да откажа и ще разкажа заради теб и вашите съграждани, а най-вече заради богинята, която го е получила в дар, отгледала е и е възпитала най-напред вашия град с хиляда години преди нашия град, който получил зародиша си от Гея и Хефест. А пък за уреждането на нашата страна в свещените писмена е написано числото 8000 години. Така че ще ти разкажа накратко за законите на твоите съграждани отпреди 9000 години, а от делата им - най-хубавото. (Виж бележка 1)
Всички подробности ще разгледаме по-точно и поред по-късно на спокойствие, като вземем самите текстове. Представи си законите им според законите на нашата страна. Ти ще намериш тук много примери за тогавашните закони. Най-напред съсловието на жреците, отделено настрани от останалите, след това съсловието на занаятчиите, на скотовъдците, на ловците и на земеделците. Всеки е упражнявал собствения си занаят, без някой да му се бърка. 
И особено за съсловието на воините, ти си разбрал, изглежда, че е отделено от всички съсловия и на членовете му е предписано от закона да не се грижат за нищо друго, а само за отнасящото се до войната. При това видът на въоръжението им е щитове и копия, с каквито ние първи от азиатските народи сме се въоръжили, както богинята е посочила и на вас първи по вашите по-древни земи. 
А пък относно умствените области ти вероятно виждаш, каква грижа е проявил тукашният закон още от самото начало за организирането им, като от божествените знания е създал всички потребно за човека - от гадателското изкуство и медицината, както и всички други науки.
Следователно богинята всъщност е създала цялата тази подредба и свързаност първо у вас, когато ви е заселила на мястото. където сте били създадени, избирайки го с оглед на умереността на сезоните, за да направи хората най-умни. Обичайки както войната, така и знанието.
Богинята Нейт, вие й казвате Атина, избрала и заселила най-напред това място, понеже щяло да създаде хора най-приличащи на нея.
И така вие сте заживели там под ръководството на закони като нашите и дори още много по-добри, превъзхождащи всички хора във всички видове добродетел, както подхожда на потомци и възпитаници на богове".(Из "История на Атлантида" глава 2, стр. 15-16)
-
ащата на историята Херодот обяснява, че древните атиняни са пелазги по произход. Гърците от незначително племе се превръщат във влиятелен народ, защото са асимилирали много други хора и се обединяват с пеласгите. [3] I-57, VII-95, VIII- 44. (Доп. НУ- на старогръцки поради липсата на буквите Б и Ъ в азбуката им и според лингвинистите ще рече бълазги). 

А Страбон в своята "Георграфия" добавя, че в далечното минало цяла Атика е била тракийска [4] VII. 7.1. И "Когато Данай взел властта той прокарал закон, с който в цяла Гърция  всички, наричани в миналото пеласги, трябвало да получат името данайци." [4]VIII -6-9.  

Според египетските жреци град Атина е създадена 1000 години преди град Саис в Египет и възникването на Атина е посочено преди 9000 години. Според точни исторически данни гръцките племена - елините пристигат от Африка на Балканите преди около 4000 години. Те се установяват в селищата на трако-пеласгите и започват да ги изтласкват на север. "По времето, когато пеласгите владеели страната, която сега се нарича Елада, предишните атиняни били пеласги" - казва Херодот.

А създателят на единството на атинската държава Тезей (1259/1258 пр.н.е.) според Плутарх бръснел косата си, като оставял само една част ** както правели мизите, [7] стр. 10. Херодот се запознава с тях, когато е в Египет и твърди, че там мизите помнели старите си селища, бръснели косата си като оставяли един кичур.(Това е тъй наречената "кика" на древните арийци-траки-българи). 

.

Легендарният герой Тезей побеждава Минотавъра в тяло човек и глава на бик. Снимка: Гръцки митове и легенди. Обърнете внимание на киката на Тезей,

присъща за арийците, траките пелазги-прото българи,

но не и за древните гърци.

След изследване на древни гръцки находки и исторически извори и проф. Я. Бест от Университета на Саарбрюкен през 1981 г. стигна до заключението, че Атина не е създадена от елини, а от по-древен народ [[1] стр.18. И Страбон Плиний,  Ефор и Хезиод ( цитирани от Страбон) като жители на сегашната Гърция те определят древните траки и пеласги. Омир в Илиадата ги нарича "богоравни пеласги" [4] V. 5, 2 – 4.  
И сега до акропола в Атина се намира древният квартал Пеларгик (от гръцки на български ще е "Българик").  Евгени Делев  е проучвал топонимите в Гърция и откри много чисто български имена. Град в Пелопонес се казва Каламата, което означава папур. Меркатор от XVI в. го упоменава Герения, а „герен“ на български означава „ниска ливада с извор“.  «Древногръцкият» полис Коринт идва от общата дума с микенския език „корито“, която на гръцки нищо не значи. В  Беотия има град Ливадия, на старото име е Войотия – от български „война“. Според писмени източници до 1829 г. управителите на Атина и Коринт носят българска титла "войвода".
.
Египетските жреци ни поясняват и друг много съществен факт от историята на спомената общност арийци-траки-българи. Те казват: "За уреждането на нашата страна в свещените писмена е написано числото 8000 години. Законите на тия граждани е от преди 9000 години, а делата им са най-хубавите и по някакъв начин сме роднини с тях". (В "Разказът на стария Критий" ).
Това е потвърждение на съвременните научни изследвания, които разкриват, че преди девет хилядолетия и отново след Черноморския потоп (около 5560 г.пр.Хр.), хората от Царството на разума, както аз с основание ги наричам, са достигали Египет и там са допринесли за развитието на нейната древна цивилизация. 
.
Разказ на стария Никола Владикин
.
Той е български историк, книжовник и преводач (1862-1918 г.), който още в началото на ХХ век написа в "История на древните траки от преди 8000 и повече години до цар Борис": "Всички културни народи и древните летописци са единодушни, че траките от дълбоката древност са се родили и сега живеят в нашите, български земи. С този въпрос особено се занимавали египтяните. Фараонът П’шемалко1 поставил задължение на учени и жреци, които да определят кой народ е най-старият на света. От това време, дума Херодот, „египтяните смятат по-стари от себе си фригите, а себе си поставили по-стари от останалите народи“2. Фригите на старогръцки поради липсата на Б в азбуката им, ще рече бригите-траки).
Старинният писател Апулей (123-180 г.Хр.) от град Мадавра - Алжир, поддържал това сказание и нарича траките-фриги „първородни“1. (Цитат от„Рrimigenii Phryges“ XI, в стр. 39 на"История на древните траки").
1 А при фараон Псаметих І - (от град Саис управлявал от 664 до 610 пр. н.ера), Асирите бяха завладели царството му, обаче тракийските войски навлязоха в долината на Нил, разбиха завоевателите, изгониха ги и освободиха Египет. От това време египтяните считат траките за свои освободители и ги почитали високо. Това египетските учени и жреци дирили в старите паметници на страната спомените за своите освободители и ги намерили до най-дълбоката древност в лицето на А-ниб - Царски народи.
Латинският поет Лукреций Кара отива още по-далеко, като казва, че Тракия е сърцето на земята и тук
се родили боговете и житата2, които се разпространили после по целия свят".
Източник:"История на древните траки", стр. 39, Второ издание въз основа на книгата от 1911 год.
.
АТИНА ПАЛАДА
..
ай-старото предание за Атина е от Херодот, който казва, че тя е дъщеря на Посейдон. По късните предания я представят като дъщеря на Зевс. Нещо не по малко интересно е, че тя спори с Посейдон кой да доминира над определени региони, В този спор тя печели място, където да възникне полис на нейното име по случай на тази победа в спора с Посейдон.
Атина е описана като синеока, войнствена, бяла красавица, останала за винаги девица. Най-мъдрата. Нейни символи са змия и сова, двете символизиращи мъдростта, небето и земята. Тези две създания са пазителите на нейния храм.
Древният герой Тезей, създател на единството на древната държава Атина, е от трако-пеласгийски произход. Според: mythology.greece. Повече Кой основа Атина? в sparotok.bg/
.
 ЕГИПЕТСКИЯТ ГРАД САИС
.
Саис (на старогръцки: Σαίς) е древен град в западната делта на Нил, център на 5-и ном в Долен Египет. Днес името на селището на мястото му е Са Ел-Хагар. Основан е още при появата на първата Египетска династия. Саис. Най-известен е с храма на богинята Нейт, а жреците му се славели със знанията си, поради което Саис се превърнал в своеобразен център на първите антични науки и изкуства. В там идвали да беседват древногръцки философи, сред които Солон, Платон и Херодот.
Нейт в древно египетската митология е богиня на лова, войната и тъкането. Тя била също и пазителка на Червената корона на Долен Египет и покровителка на Саис. От историята знаем, че при саиската династия жителите на Балканския полуостров населват земите около Делтата на Нил и те им стават втори роден дом.
.
Богинята Нейт със сините арийски очи 
.
Древната египетска памет е съхранила, коя е причината за преселването им: Потопът по Черноморските земи. Жрецът от Саис посочва категорично Балканите като своя прародина и говори за атиняните като местни хора преди появата на древните елини. Той дава ясно да се разбере, че в Египет те са началото на първата фараонска династия на белите, между които имало синеоки и руси фараони, произлизащи от пеласгите = бъласгите. Те имали удивителни познания и технологии как да добиват метал, да го обработват и да правят от него оръжия и инструменти на труда. Тези умения белите богове споделяли с тях като техни потомци и затова били назовавани "божествени". Характерно за тях е, че строели пирамиди, които едновременно служили за гробници, храмове и обсерватории. Правели ги защото в тях (върху тях) идвала благодатта на боговете. 

Доц. Христо Смоленов от БАН много задълбочено проучва математическите пропорции и теореми, числата 3.14 и на Фибоначи - отразяващо космическата хармония и ред други знания, кодирани  в артифактите на Варненския некропол и установи, че са по-ранни 2000 години от пропорциите на Хеопсовата пирамида...  Повече по тази тема

.
Публикация: Николай Увалиев
.
 Ползвани са материали от Гръцката митология, от Архива на "Паметта на българите", от изследователите  и Павел Серафимов
 и от доказани факти в Летописа "Джафгар тарихъ"
.
-


Web Analytics