Иван Станчов, човекът, който промени живота на 1000 деца

 

Книга с горното заглавие е издание на „Нира Комюникейшънс. Първо варненската публика има възможност да се срещне с едноименната фотографска изложба, посветена на космополита Иван Станчов. Тя се откри в зала "Одесос" на Археологическия музей.

 

Изложбата включва 21 фотографии, запечатали моменти от процеса на обучение в Карин дом и на разговорите с неговия създател Иван Станчов. Автор на снимките е Нина Локмаджиева. Интересен факт е, че зала „Одесос”, където те са експонирани, е постоянното място на бюст на Димитър Станчов – дядото на г-н Станчов, външен министър, а за кратко и министър-председател на България. Това е един акцент върху приемствеността в дипломатическата кариера и благотворителността на фамилия Станчови

 

Фотографската изложба е част от проекта "Иван Станчов, човекът, който промени живота на 1000 деца", който включва и едноименната книга с интервюта се реализира  с подкрепата на Програмата за творчески проекти на Община Варна и са посветени на кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата през 2019 г.Проектът изследва многостранната личност на Иван Станчов, неговия изключителен принос към изграждането на новия имидж на демократична съвременна България и благородното дело, започнало със създаването на Карин дом – първият у нас дневен център за деца със специални нужди, следващ добрите европейски практики. 
- "Карин дом започна от една идея - споделя Иван Станчов. -  Винаги съм казвал, че съм късметлия, в живота човек има нужда и от късмет и от много работа. Открих прекрасни хора, които да работят с мен. В началото трябваше да се намерят деца със специални нужди, да се установят връзки с общината. Така разбрах, че във Варна има много празни легла. Затова реших да не инвестирам в бройки на леглат, а по-добре е децата да си останат в семейството. Ние сутрин ги взимаме, прилагаме медицински процедури и вечер ги връщаме. И тази формула се оказа успешна. Хората трябва да разберат, че тези деца не трябва да бъдат изолирани, а тъкмо напротив. Родители, учители, държавници трябва да разберат това.
 

- Много от методите, които се прилагат в Карин дом, са почерпани от английския опит. Когато отидох в Лондон, си дадох сметка, че по своя професионализъм Карин дом не отстъпва на британците в нищо. Приложено е най-доброто от английския опит в сферата, като е запазен духът на Карин дом. А г-н Иван Станчов е променил живота не само на 1000 деца. Този изключителен човек е променил мисленето на много хора в Българи я и по света - каза Анита Цанева, доброволка в Карин дом, която сега работи в Лондон.

 

        

Иван Станчов и Мариана Николова

 

Изпълнителният директор на дома Мариана Николова допълни, че там непрекъснато се прилагат нови програми. От 1 декември е стартирала програмата "Ранна интервенция" за деца до 3 години - семейно ориентиран модел, заимстван от Канада.

- На разположение са девет специалисти, които могат да посещават децата по домовете им по желание на родителите. Преди седмица Карин дом бе посетен от 10 неправителствени организации от България, които също искат да прилагат програмата - уточни Мариана Николова.

 

Web Analytics