ФАМИЛИЯТА УВАЛИА В ДРЕВНИЯ РИМ И КОНСТАНТИНОПОЛ

В КРАТКИЯ ЛЕТОПИС НА ПРЕСВЕТИЯ ОТЕЦ НИКИФОР 

( императорски секретар и патриарх на Константинопол 805-815)

намерих интересни сведения за древната фамилия Увалиа. 

В раздела:  От Адам до смъртта на Константин Велики са минали 5836 години: "Под № 133 са упоменати Валентиниан Велики*, царувал в Рим 11 години [в текста — Увалентиниан] и Валент** [в текста — Увалиа], царувал 11 години  - император на Източната Римска империя (364-378). И *** Увалиа - Тирски епископ, мъченик, роден ок. 362 г. в Долна Мизия". (По сведение на pravoslavieto.com), сайт на Бълг. Св. Синод.

Думата "в текста" би трябвало да тълкуваме, че се отнася за по-стар, оригинален текст, а другият текст е на преписвача - бел. на ред.).

.

Св. патриарх Никифор Цариградски е една от най-ярките личности във Византия в края на Х и началото на IX век. Високо образован писател и полемист, убеден иконопочитател. Той и летописецът Теофан са двата основни източника за събитията при създаването на българската държава. (От Увода на книгата му в издателство Хеликон-бг) 

Историкът Георги Сотиров ни дава ново сведение. "Официалният език в Константинопол е бил латинският. Но в двореца Валентиниан и неговите роднини са говорили тракийски диалект. Това обяснява и фразата на сенатора Темистий, който в речта си към двамата императори казва: „И вие и аз знаем латински. Вие обаче ме обиждате, като говорите на родния си език, който не е официален в империята и който аз не познавам.“

От тази среща разбираме, че Валентиниан и Валент и всички в императорския дворец са говорили на "преобладаващия“ или „господстващ“ (kratousa) тракийския език, срòден с древния български език. Източник: otizvora.com и публикация в списание The Classical World, брой от март 1972 г.

.

Интересен е и примерът с името на римския император Юстиниан ІІ. Преди да наследи чичо си и да приеме името му, в Сайта на нашия Свити Синод pravoslavieto  пише, че той бил роден от майка на име Беглица в село Ведряни около древния български град Средец и се наричал Управда. Това ще рече У=висша, истинска Правда, която с благочестие свято спазвал. Чичо му Юстин, роден в същото село, отишъл в Константинопол, благодарение на природните си дарования бързо се издигнал и дори станал император. Той довел в Константинопол жена си Лупкиня и сестра й Бегленица, майката на Управда. След смъртта на Юстин племеникът му Управда заел византийския императорски престол под името Юстиниан Велики.

.  

Допълнение от bg.wikipedia  

В списъка на римските императори двамата са определени, че произхождат от Валентиниановата династия.На снимката е Валентиниан І, 65-ти император на Рим, създател на династията. Той поверява източните провинции на брат си Валент и се съсредоточава върху защитата на Рейнско-Дунавската граница – задача, изискваща голяма част от времето и енергията му.

Рядка монета на римския император Валентиниан I бе открита при разкопки на крепостта "Ковачевско кале" край Попово. Тя е бронзова и с изключително висока експозиционна стойност, съобщи ръководителят на разкопките доц. д-р Олек Александров, цитиран от БТА

И както често посочвам, император Валентиниан I е с присъщата за древните траки-българи прическа кика-чумбас.
.

Графичнит буквен знак Y

в българската азбука е определен като соларен (слънчев) знак, наречен е УР за звука У. Още в далечното ни минало Ур е в основата на бойния вик на българите Ура.

Според проф. Иван Т. Иванов названието на буквата У в глаголицата и кирилицата идва от стбг глагол "уча" като посочва, че "Той е" учен човек. Укил е родово име на прабългарски владетелски род. Нашата старинна дума "у`кати" е възприета във всички славянски езици. Коренът *en/on* много древен, палеолитен. В Библията "Он също "Той е Истината". (I посл. на Йоан 3:3)

.

.

Към Фамилия Валиеви - Увалиеви в държавите на Волжска България от древността и днес

-

**********************************************************************************************************************************************

.

Работен сектор

.

Най-старото присъствие на българи в Иран, отбелязано с писмени източници датира от 2478г. пр. Хр.,казва доц. Явор Шопов - директор на Института по древни цивилизации.
Има ирански археологически находки и писмени сведения, че "кути-гурите"  всъщност завладяват Шумер и Акад в 2478 г. преди н.е. 
В древните иранските книги и учебници пише, че древните българи се завръщат в древната си родина на река Дунав.
 

.

*****

.

Web Analytics